Płyn do dezynfekcji powierzchni EXOsept P

Cena netto: od 49,95 zł od 49,95 zł
Cena brutto: od 53,95 zł od 53,95 zł w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 7.4%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: P.E.-K-0004

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Dezynfekcja powierzchni alkoholem
 • Stężenie zalecane przez WHO-alkohol etylowy 75 %
 • Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze
 • Pozwolenie na obrót produktem biobójczym 0353/TP/2020
 • Produkt gotowy do użycia
 • Skuteczna dezynfekcja przedmiotów i powierzchni
 • Profesjonalna dezynfekcja w obiektach użyteczności publicznej
 • Zastosowanie indywidualne i zawodowe
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Płyn do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów EXOsept P jest skutecznym produktem bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym. Dzięki wysokiej zawartości alkoholu etylowego efektywnie dezynfekuje powierzchnie twarde odporne na jego działanie. EXOsept P polecany jest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej do dezynfekcji powierzchni w szkołach, przedszkolach oraz żłobkach. Dezynfekcja alkoholowa produktem EXOsept P skuteczna jest również w szpitalach, urzędach oraz w obiektach handlowo-usługowych. Płyn do dezynfekcji EXOsept P może być stosowany w warunkach domowych i zawodowych.

Sposób użycia: Produkt gotowy do użycia – nie wymaga rozcieńczania. Płyn stosować przy pomocy nasączonej ściereczki wyłącznie na czyste umyte wcześniej powierzchnie. W przypadku przelania płynu do pojemnika ze spryskiwaczem, czyszczoną powierzchnię spryskiwać równomiernie z odległości minimum 30 cm. Podczas jednorazowego stosowania dezynfekować maksymalnie 2 m2 powierzchni.

Zalecenia: EXOsept P może być stosowany na wszystkie powierzchnie odporne na działanie alkoholi. Podłoża wrażliwe na działanie alkoholi powinny zostać wstępnie przetestowane na niewielkiej powierzchni. Nie używać produktu do czyszczenia: szkła akrylowego (pleksi), powierzchni lakierowanych i powierzchni bejcowanych.

Po spożyciu: nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta dużą ilością wody.

Substancja czynna: etanol – 75 g/100 g

Właściwości

Zawartość alkoholu

75 % alkoholu etylowego

Barwa 

bezbarwny

pH 

6-9

Gęstość 

0,9 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1993

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H319 Działa drażniąco na oczy.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P305+P351+P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top