Płyn do dezynfekcji powierzchni EXOsept P kanister 5l

Cena netto: 65,00 zł 34,95 zł (6,99 zł / 1 l)
Cena brutto: 70,20 zł 37,75 zł (7,55 zł / 1 l) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 46.2%
Zapytaj o produkt

W magazynie: 487 szt.

Kod produktu: PE-01908

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  5 l
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Dezynfekcja powierzchni alkoholem
 • Stężenie zalecane przez WHO-alkohol etylowy 75 %
 • Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze
 • Pozwolenie na obrót produktem biobójczym 0353/TP/2020
 • Produkt gotowy do użycia
 • Skuteczna dezynfekcja przedmiotów i powierzchni
 • Profesjonalna dezynfekcja w obiektach użyteczności publicznej
 • Zastosowanie indywidualne i zawodowe
Produkt niebezpieczny
Promocja

Zastosowanie

Płyn do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów EXOsept P jest skutecznym produktem bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym. Dzięki wysokiej zawartości alkoholu etylowego efektywnie dezynfekuje powierzchnie twarde odporne na jego działanie. EXOsept P polecany jest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej do dezynfekcji powierzchni w szkołach, przedszkolach oraz żłobkach. Dezynfekcja alkoholowa produktem EXOsept P skuteczna jest również w szpitalach, urzędach oraz w obiektach handlowo-usługowych. Płyn do dezynfekcji EXOsept P może być stosowany w warunkach domowych i zawodowych.

Sposób użycia: Produkt gotowy do użycia – nie wymaga rozcieńczania. Płyn stosować przy pomocy nasączonej ściereczki wyłącznie na czyste umyte wcześniej powierzchnie. W przypadku przelania płynu do pojemnika ze spryskiwaczem, czyszczoną powierzchnię spryskiwać równomiernie z odległości minimum 30 cm. Podczas jednorazowego stosowania dezynfekować maksymalnie 2 m2 powierzchni.

Zalecenia: EXOsept P może być stosowany na wszystkie powierzchnie odporne na działanie alkoholi. Podłoża wrażliwe na działanie alkoholi powinny zostać wstępnie przetestowane na niewielkiej powierzchni. Nie używać produktu do czyszczenia: szkła akrylowego (pleksi), powierzchni lakierowanych i powierzchni bejcowanych.

Po spożyciu: nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta dużą ilością wody.

Substancja czynna: etanol – 75 g/100 g

Właściwości

Zawartość alkoholu

75 % alkoholu etylowego

Barwa 

bezbarwny

pH 

6-9

Gęstość 

0,9 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1993

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H319 Działa drażniąco na oczy.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P305+P351+P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Pliki do pobrania

pdf
(Rozmiar: 113 KB)
instrukcja

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top