Płyn do dezynfekcji rąk Hysepta Alcoderm Soft

Cena netto: od 202,44 zł od 161,79 zł
Cena brutto: od 249,00 zł od 199,00 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 20.1%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: ROF-K-0020

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Z uwagi na dużą ilość zamówień czas realizacji ok.5 dni roboczych.

 • Zawiera mieszaninę alkoholi: 32 % alkoholu etylowego, 21 % alkoholu izopropylowego
 • Potwierdzone działanie bakteriobójcze i grzybobójcze już po 1 minucie
 • Posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym numer 5718/14
 • Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk
 • Produkt gotowy do użycia
 • Nie wymaga spłukiwania
 • Łagodne dla skóry dłoni dzięki zawartości witaminy B5 i substancje nawilżające
 • pH neutralne dla skóry dłoni
 • Nie pozostawia zapachu i smaku na mytej skórze
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja
Płyn do dezynfekcji rąk Hysepta Alcoderm Soft

Zastosowanie

Polecamy Państwu produkt od Producenta, który posiada długoletnie doświadczenie w produkcji profesjonalnych środków do dezynfekcji. Działanie produktu Hysepta Alcoderm Soft jest potwierdzone badaniami i wydanym pozwoleniem na obrót produktem biobójczym.

Płyn do dezynfekcji Hysepta Alcoderm Soft to neutralny, niskopienny preparat do dezynfekcji rąk. Produkt na bazie alkoholu. Posiada działanie grzybo i bakteriobójcze, które osiąga już po zaledwie jednej minucie od zastosowania. Ponadto jest neutralny w kontakcie z produktami, nie pozostawiając żadnych zapachów ani posmaków. Dzięki wodnej formule preparat może być nanoszony bezpośrednio na dłonie. Ten specjalistyczny środek przeznaczony jest do higienicznej dezynfekcji rąk po ich umyciu. Dzięki zawartości gliceryny i witaminy B5 pielęgnuje i uelastycznia naskórek. Półżelowa konsystencja tego produktu sprawia, że produkt idealnie nadaje się do dozowników.

Sposób użycia: w celu osiągnięcia właściwego efektu przed zastosowaniem produktu dłonie umyć mydłem. Następnie nanieść około 3 ml płynu na suche dłonie i wcierać przez około 30 sekund. Czynność powtórzyć. Ręce pozostawić do wyschnięcia. Nie wycierać dłoni i nie spłukiwać wodą.

Termin ważności: 3 lata od daty produkcji.

Właściwości

Stan skupienia Gęsta ciecz
Gęstość 0,9g / cm3 [20OC]
pH 6,5 - 8,5

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1993

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.
P304 + P340 - W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P303 + P361 + P353 - W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305 + P351 + P338 – W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem
P403 + P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top