Płyn do grilli, kominków i piekarników 500 ml

Cena netto: 10,28 zł 6,17 zł (12,34 zł / 1 l)
Cena brutto: 12,65 zł 7,59 zł (15,18 zł / 1 l) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 40%
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0szt.

Kod produktu: RN-03305GP

Specyfikacja

 • Typ opakowania:
  Atomizer
 • Zawartość:
  500 ml
 • Opakowanie zbiorcze:
  Karton 12 szt., paleta 587 szt.
 • pH:
  13
 • Odczyn:
  Zasadowy
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Płyn do grilli, kominków i piekarników 500 ml to płynny preparat oparty na nanotechnologii przeznaczony do czyszczenia grilli, piekarników oraz szyb kominkowych. Produkt jest dopuszczony do użytku prywatnego.

Promocja

Zastosowanie

Płyn do czyszczenia grilli, piekarników oraz szyb kominkowych oparty o formułę nanotechnologii.

Właściwości

 • doskonale usuwa: tłuszcz, zapieczony i przypalony osad, sadzę z grilli, piekarników oraz szyb kominkowych
 • wydajny i łatwy w użyciu
 • produkt jest dopuszczony do użytku prywatnego

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

Reagowanie: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem

Przechowywanie: Przechowywać pod zamknięciem.

Usuwanie: Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiazującymie przepisami.

Niebezpieczne składniki: sodium hydroxide

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top