Płyn do gruntownego mycia łazienki, WC Sanrug

Cena netto: od 15,07 zł
Cena brutto: od 18,54 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: RG-K-0009

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Sanrug to profesjonalny kwaśny płyn do gruntownego mycia, łazienek, sanitariatów, WC, armatury itp. odpornych na działanie kwasu. Dostępny jedynie dla firm. Produkt nie jest dopuszczony do użytku prywatnego.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Płyn do gruntownego mycia łazienki, WC Sanrug

Zastosowanie

Sanrug to środek oparty na formule kwasu glikolowego, mlekowego, cytrynowego, tworzy innowacyjną formułę synergiczną. Przeznaczony do gruntownego czyszczenia łazienek, sanitariatów, wc, armatur, baterii, kabin prysznicowych odpornych na działanie kwasów. Skutecznie usuwa osady z kamienia, rdzy oraz resztek mydła. Nie utlenia pleksi, materiałów z tworzywa sztucznego. Usuwa stare zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego i organicznego. Pozostawia przyjemny i długotrwały zapach. Zalecany do stosowania w koncentracie jak i w stężeniu w zależności od stopnia zabrudzenia mytej powierzchni.

Właściwości

 • efekt łatwego czyszczenia

 • doskonale przylega do czyszczonej powierzchni

 • doskonale czyści armaturę

 • biodegradowalny kwas glikolowy

 • produkt przeznaczony jedynie dla firm

 • produkt nie jest dopuszczony do użytku prywatnego

 • produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3265

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Ogólne:

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać.

Zapobieganie: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

Reagowanie: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

Przechowywanie: Przechowywać pod zamknięciem.

Usuwanie: Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc, zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Niebezpieczne składniki: wodorotlenek sodu, kwas glikolowy

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Płyn do codziennego mycia łazienki Sansen

Cena netto: od 12,92 zł
Cena brutto: od 15,89 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top