Płyn do mycia WC Saltres

Cena netto: od 29,00 zł od 28,45 zł
Cena brutto: od 35,67 zł od 34,99 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 1.9%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: SALT-K-0006

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Cechy produktu:

 • Nie powoduje odbarwień
 • Skutecznie usuwa kamień i rdzę
 • Przylega do czyszczonej powierzchni
 • Działa poniżej linii wody
 • Łatwy w aplikacji
Promocja

Zastosowanie

Płyn do mycia WC Saltres to profesjonalny środek przeznaczony do bieżącego mycia WC i toalet. Dobrze sprawdza się przy bieżącym czyszczeniu toalet. Bardzo wydajny i łatwy w aplikacji, skutecznie usuwa kamień i rdzę, przylega do czyszczonej powierzchni dzięki działa również poniżej linii wody, pozostawia świeży zapach. Produktu nie trzeba rozcieńczać (jest ready-to-use), posiada wygodną końcówkę. Po naniesieniu odczekać jedną minutę przed spłukaniem.

Właściwości

Kolor: niebieski
Zapach: morski
Wartość pH: 1

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315 - działa drażniąco na skórę
H318 - powoduje poważne uszkodzenia oczu
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H290 - Może powodować korozję metali

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P102 - Chronić przed dziećmi
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+330+331 - W przypadku połknięcia : wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów.
P303+361+353 - W przypadku kontaktu ze skórą: natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.
P305+351+338 - W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top