Płyn do zmywarki "Bistro" Jax Professional 41 kanister 5 l

Cena netto: 95,04 zł (19,01 zł / 1 l)
Cena brutto: 116,90 zł (23,38 zł / 1 l) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 66 szt.

Kod produktu: JAX-0009

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister plastikowy
 • Zawartość:
  5 l
 • Opakowanie zbiorcze:
  Karton
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Płyn do zmywarki Jax Professional 41 kanister 5 l – płyn do mycia naczyń w zmywarkach. Produkt przeznaczony jest do mycia w zmywarkach szkła, tworzyw sztucznych oraz przedmiotów z ceramiki. Usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka oraz ze skrobi. Jest to produkt mocno alkaliczny, który redukuje odkładnie się jonów wapnia i magnezu. 
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Płyn do zmywarki "Bistro" Jax Professional 41 kanister 5 l

Zastosowanie

Płyn do zmywarki Jax Professional 41 – płyn do zmywania naczyń w zmywarkach skutecznie usuwa przylegający brud do naczyń. Zawiera karboksylany, które ułatwiają eliminację tłuszczu, zabrudzeń z jedzenia. Krzemiany zawarte w produkcie zapobiegają ługowaniu szkła, a w konsekwencji jego matowieniu. Jest bezpieczny dla elementów, naczyń ze stali szlachetnej.

Działa na:

 • Tłuste pozostałości
 • Białko
 • Skrobię
Zastosowanie:
 • Restauracje
 • Kawiarnie
 • Hotele
 • Gastronomia
 • Placówki zbiorowego żywienia

Właściwości

Sposób użycia:
Środek dozowany jest bezpośrednio do zbiornika płynu myjącego zmywarki zgodnie z instrukcją producenta. Należy regularnie sprawdzać poziom płynu i uzupełniać pojemnik. Dozowanie płynu zależy od stopnia zabrudzenia oraz jakości wody i wynosi 1-5 ml płynu na 1 l wody. Środek należy dozować za pomocą automatycznych układów dozowania.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1719

Zwroty określające rodzaj zagrożenia:
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty określające środki ostrożności:
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez klika minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top