Płyn do zmywarki HD Jax Professional 38 kanister 10 l

Cena netto: 175,20 zł (17,52 zł / 1 l)
Cena brutto: 215,50 zł (21,55 zł / 1 l) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 15 szt.

Kod produktu: JAX-0008

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  10 l
 • Opakowanie zbiorcze:
  Półpaleta
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Płyn do zmywarki Jax Professional 38 kanister 10 l – płyn myjący przeznaczony do każdego rodzaju zmywarek gastronomicznych. Usuwa najbardziej uporczywe pozostałości zaschniętej żywności. Zabrudzenia z tłuszczu, kawy, białka oraz osady po kawie i herbacie.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Płyn do zmywarki Jax Professional 38 – produkt przeznaczony jest do profesjonalnego zmywania naczyń w zmywarkach. Produkt oparty jest na silnych zasadach dlatego skutecznie usuwa trudne zabrudzenia ze skrobi, niweluje osady i zacieki. Dzięki zawartości specjalnych składników zapobiega odkładniu się kamienia na elementach grzewczych, dyszach.

Działa na:

 • Tłuste pozostałości
 • Osady po kawie i herbacie
 • Osady z białka i skrobii
Zastosowanie:
 • Restauracje
 • Kawiarnie
 • Hotele
 • Gastronomia
 • Placówki zbiorowego żywienia

Właściwości

Zalecenia: produkt dedykowany jest do mycia w zmywarkach ceramiki, stali szlachetnej, srebra. UWAGA nie stosować do mycia naczyń, sztućców z aluminium.


Sposób użycia:
Środek dozowany jest bezpośrednio do zbiornika płynu myjącego zmywarki zgodnie z instrukcją producenta. Należy regularnie sprawdzać poziom płynu i uzupełniać pojemnik. Dozowanie płynu zależy od stopnia zabrudzenia oraz jakości wody i wynosi 1-5 ml płynu na 1 l wody. Środek należy dozować za pomocą automatycznych układów dozowania.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1719

Zwroty określające rodzaj zagrożenia:
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty określające środki ostrożności:
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez klika minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top