Podchloryn sodu 30 kg, roztwór wodny, techniczny

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 75,36 zł 72,36 zł (2,41 zł / 1 kg)
Cena brutto: 92,69 zł 89,00 zł (2,97 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 4%
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: KC-00079

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  30 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Półpaleta 6 kanistrów lub 12 kanistrów
 • pH:
  14
 • Odczyn:
  Zasadowy
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Podchloryn sodu 30 kg, roztwór wodny 15 % - posiada właściwości czyszczące i wybielające. Substancja niebezpieczna, należy zachować środki ostrożności. Oferta wyłącznie dla firm. 

Czas realizacji zamówienia 3 dni robocze + czas dostawy.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja
Podchloryn sodu 30 kg, roztwór wodny, techniczny

Zastosowanie

Podchloryn sodowy (NaOCl) jest solą sodową kwasu podchlorawego. Rozpuszczony w wodzie ma żółtozieloną, półprzeźroczystą barwę o wysokim PH. Charakteryzuje się działaniem silnie utleniającym. Otrzymywany jest poprzez nasycenie chlorem roztworu wodorotlenku sodu oraz metali alkaicznych. 

Jednym z podstawowych zastosowań podchlorynu sodu jest wody technologicznej. Zgodnie z danymi literaturowymi podchloryn sodu ma właściwości dezynfekujące i wybielające. Dzięki tym właściwościom jest szeroko stosowany w uzdatnianiu wody w wodociągach oraz w firmach zajmujących się dostarczaniem wody spożywczej lub mającej technologiczny kontakt z żywnością.

Podchloryn sodu ze względu na swoje właściwości biobójcze potwierdzone literaturowo jest powszechnie stosowany krajach Europy zachodniej jako środek w uprawach drzew owocowych i winnicach. Wiosenne opryski prewencyjne drzew owocowych w stanie bezlistnym trzyprocentowym roztworem wodnym podchlorynu sodu - przy wydajności ok. 500 l na hektar cieczy roboczej - są zalecanym, powszechnym i planowym zabiegiem pielęgnacyjnym w sadach i winnicach Holandii, Francji i Niemiec. W publikacjach takich autorytetów jak Peter van Arkel oprysk jesienny 3 %roztworem wodnym podchlorynu sodu – przy wydajności ok. 500l cieczy roboczej na hektar - jest wymieniany jako bardzo wysoko skuteczny lub wysoko skuteczny w przypadku prewencji i zwalczania raka drzew owocowych szczególnie grzybów Neonectria ditissima – znanego również pod nazwą Nectri galligena oraz Neonectria.

Podchloryn sodu jako silnie reaktywny utleniacz o właściwościach wybielających i czyszczących jest szeroko stosowany w przemyśle drzewnym jako środek prewencyjny i zwalczający siniznę drewna. W celu zapobieżenia sinizny lub usunięcia przebarwień powszechnie stosuje się oprysk lub kąpiel w 6-8 % roztworze wodnym podchlorynu sodu. 

Uwaga! Podchloryn sodu jest substancją niebezpieczną przy jego użyciu należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Właściwości

 • substancja niebezpieczna
 • należy zachować środki ostrożności
 • produkt nie jest dostępny do użytku prywatnego
 • oferta skierowana wyłącznie dla firm

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1791

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.


Uzupełniające elementy etykiety:

EUH031: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda Kaustyczna płatki worek 25 kg

Cena netto: 115,00 zł
Cena brutto: 141,45 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 50% kanister 25 kg

Cena netto: 65,00 zł
Cena brutto: 79,95 zł

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Nadwęglan sodu (węglan sodu z nadtlenkiem wodoru) 25 kg

Cena netto: 122,71 zł
Cena brutto: 150,93 zł

Soda oczyszczona spożywcza, z antyzbrylaczem E 500 (ii) 25 kg

Cena netto: 48,75 zł
Cena brutto: 59,96 zł

Soda oczyszczona spożywcza, bez antyzbrylacza E 500 (ii) 25 kg

Cena netto: 50,50 zł
Cena brutto: 62,12 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top