Polikon TEST Płyn hydrauliczny kanister 5 kg

Cena netto: 113,84 zł (22,77 zł / 1 kg)
Cena brutto: 140,02 zł (28,00 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-00445

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  5 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Polikon TEST to trudnopalna ciecz do testowania i konserwacji hydraulicznych urządzeń górniczych w temperaturach sięgających nawet -40 °C. Polikon TEST dzięki właściwościom mrozoodpornym doskonale nadaje się do napełniania urządzeń hydrauliki siłowej podczas transportu i składowania.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
Polikon TEST Płyn hydrauliczny kanister 5 kg

Zastosowanie

-

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów w przypadku długotrwałego lub powtarzajacego się połykania.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301+P312 -  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się OŚRODKIEM ZATRUĆ z lub z lekarzem.
P330 - Wypłukać usta.
P501 -  Zawartość/ pojemnik usuwać do odpowiedniego zakładu zgodnie z lokalnymi,regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top