Polyoxyalkylene glycol - ROKAnol GA4LA - CAS 166736-08-9

Cena netto: od 175,72 zł od 175,72 zł
Cena brutto: od 216,14 zł od 216,14 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-01933

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Wysoka koncentracja substancji aktywnej (99%)
 • doskonałe  właściwości myjące, czyszczące, odtłuszczające, zwilżające,
 • zdolność do emulgowania w formulacji,
 • niska zawartość alkoholu - łagodny zapach,
 • kompatybilny z innymi niejonowymi, anionowymi i kationowymi środkami czynnymi powierzchniowo,
 • produkt biodegradowalny.
Produkt tylko dla firm
Polyoxyalkylene glycol - ROKAnol GA4LA - CAS 166736-08-9

Zastosowanie

ROKAnol GA4LA jest niejonowym związkiem aktywnym powierzchniowo, który wytwarza się na bazie alkoholi tłuszczowych C10 Guerbeta. Produkt występuje w wysoce skoncentrowanej formie o zawartości substancji aktywnej na poziomie 99%.   

Punkt zmętnienia ROKAnolu GA4LA w roztworze BDG (16,7%) oscyluje w ganicach 42–45°C.Produkt występuje w formie cieczy, która w temperaturze pokojowej przybiera barwę o jasnym zabarwieniu (max. 100 w skali Hazena).  Temperatura krzepnięcia wyrobu  wynosi ok. -8°C. W środowisku wodnym tworzy roztwory o mętnym wyglądzie. Rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych, do których należy np. metanol czy aceton.

 

ROKAnol GA4LA należy do surfaktantów, które cechują się niską zawartością wolnego alkoholu. Wpływa to na łagodny zapach substancji oraz jej znikome właściwości drażniące. Produkt jest umiarkowanie odporny na kwasy oraz alkalia. Może stanowić składnik formulacji z innymi niejonowymi oraz anionowymi i kationowymi środkami aktywnymi powierzchniowo.

 

ROKAnol GA4LA posiada charakteryzuje się bardzo dobrymi zdolnościami odtłuszczającymi. Posiada również doskonałe właściwości oraz myjące i czyszczące.  Wszystkie te cechy sprawiają, że produkt doskonale sprawdza się jako komponent  detergentów czyszczących i odtłuszczających. Stanowi składnik takich produktów jak na przykład płynne mydła dedykowane do usuwania uporczywych i trudnych do usunięcia zabrudzeń.

 

ROKAnol GA4LA cechują także dobre właściwości emulgujące. Dlatego też z powodzeniem stosuje się go jako emulgator nafty czy spirytusu mineralnego w środkach czyszczących opartych na rozpuszczalnikach aplikowanych na zimno. Tego typu preparaty z kolei stosuje się przeważnie do mycia i odtłuszczania elementów i części metalowych wchodzących w skład silników, maszyn i cystern.

 

ROKAnol® GA4LA jest produktem biodegradowalnym, spełniającym kryteria dyrektywy o kosmetykach i detergentach.

Właściwości

Zastosowanie:

 • środki czyszczące na bazie rozpuszczalników,
 • preparaty czyszczące i odtłuszczające dla przemysłu,
 • detergenty, mydła w płynie.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

P280 - Stosować ochronę oczu lub ochronę twarzy.

Reagowanie:

P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się OŚRODKIEM ZATRUĆ z lub z lekarzem.
P305+P351+P338+P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top