Postblue DIP kanister - preparat dezynfekcyjny oparty na chloroheksydynie do higieny strzyków po udoju

Cena netto: od 82,50 zł od 82,50 zł
Cena brutto: od 89,10 zł od 101,48 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 7.4%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: ROA-K-0017

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Płyn dezynfekcyjny do higieny strzyków po udoju
 • Produkt biobójczy oparty na chloroheksydyny
 • Wykazuje działanie działanie bakteriobójcze i grzybobójcze
 • Zastosowanie w higienie weterynaryjnej 
 • Produkt gotowy do użycia za pomocą kubków dippingowych
 • Ekonomiczny i łatwy w użyciu 
 • Dzięki odpowiedniej konsystencji nie skapuje ze strzyków
Produkt tylko dla firm
Postblue DIP kanister - preparat dezynfekcyjny oparty na chloroheksydynie do higieny strzyków po udoju

Zastosowanie

POSTBLUE DIP jest preparatem przeznaczonym do higieny strzyków po udoju. Preparat jest w formie gotowej do użycia. Stosować przy pomocy kubków zanurzeniowych. Preparat do zastosowania profesjonalnego. Produkt dezynfekcyjny, ma potwierdzoną skuteczność wobec bakterii i grzybów drożdżopochodnych wg norm PN-EN 1656 i PN-EN 1657. POSTBLUE DIP jest łatwy oraz ekonomiczny w stosowaniu, ponieważ jest w formie gotowej do użycia, nie skapuje ze strzyków, pozostawia wyraźny, niebieski film.

Metoda aplikacji Stężenie [%] Temperatura Czas kontaktu [min.]
Dipping 100 otoczenia

≥5 min.

Właściwości

Wygląd Ciemnoniebieski płyn
pH 7,5
Gestość 1,021 g/cm3

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H319 Działa drażniąco na oczy.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza nalęży pokazać pojemnik lub etykietę.

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P405 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top