PREFOAMER preparat do mycia i dezynfekcji strzyków

Cena netto: od 80,15 zł od 80,15 zł
Cena brutto: od 98,59 zł od 98,59 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: ROA-K-0010

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

PREFOAMER pianka do mycia i dezynfekcji strzyków - preparat myjąco dezynfekcyjny w postaci aktywnej piany. Wykorzystywany do higieny strzyków przed udojem, szczególnie polecany do stosowania w kubkach pianotwórczych. Działa bakteriobójczo oraz bójczo wobec grzybów drożdżopochodnych. Preparat do użytku profesjonalnego, w formie gotowej do użycia. 
Produkt tylko dla firm
PREFOAMER preparat do mycia i dezynfekcji strzyków

Zastosowanie

ROKO AGRO PREFOAMER jest pielęgnacyjnym preparatem do mycia i dezynfekcji strzyków przed udojem. Polecany do stosowania w kubkach pianotwórczych, pozostawia wyraźną, zwartą i łatwospłukiwalną pianę. Ma silne działanie emulgujące – ułatwia odrywanie zanieczyszczeń od strzyku, posiada działanie grzybo i bakteriobójcze, ma potwierdzoną skuteczność wobec drobnoustrojów wg norm PN-EN 1656 i PN-EN 1657. Dodatkowo ROKO AGRO PREFOAMER zawiera substancje nawilżające, uelastycznia naskórek oraz zapobiega podrażnieniom podczas doju.

Właściwości

 • Zawiera kwas mlekowy jako biocyd nieutleniający.
 • Potwierdzona skuteczność wobec drobnoustrojów wg norm PN-EN 1656 i PN-EN 1657.
 • Uelastycznia naskórek zapobiegając podrażnieniom w trakcie doju.
 • Ekonomiczny w użyciu - spienia się pozostawiając wyraźną, zwartą i łatwo spłukującą się pianę.
 • Posiada silne działanie emulgujące – ułatwia odrywanie zanieczyszczeń od strzyku.
 • Działanie bakteriobójcze: ≤ 80% w czasie 5 min, temp. 20°C.
 • Działanie drożdżobójcze: ≤ 30%, 5 min, 20°C.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • Przed użyciem przeczytać etykietę. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • Stosować ochronę oczu/ ochronę twarzy.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
 • Przechowywać pod zamknięciem.
 • Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymie przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top