Preparat do profesjonalnego czyszczenia TENSOL OD

Cena netto: od 203,87 zł od 203,87 zł
Cena brutto: od 250,76 zł od 250,76 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-0062

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • zawiera składniki pochodzenia naturalnego,
 • efektywnie usuwa tłuste zanieczyszczenia z powierzchni twardych,
 • zawiera inhibitor korozji,
 • bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, także w niskich temperaturach,
 • efektywne działanie w niskich stężeniach,
 • produkt biodegradowalny.
Produkt tylko dla firm
Preparat do profesjonalnego czyszczenia TENSOL OD

Zastosowanie

Preparat do profesjonalnego czyszczenia TENSOL OD jest skoncentrowanym preparatem przeznaczonym do profesjonalnego czyszczenia i  odtłuszczania powierzchni twardych. Produkt stanowi mieszaninę związków powierzchniowo czynnych, rozpuszczalników, emulgatorów oraz inhibitorów korozji. Zawiera w swoim składzie substancje pochodzenia naturalnego.

Produkt handlowy zawiera około 40% substancji aktywnej i występuje w formie jednorodnej, lekko alkalicznej cieczy o barwie od słomkowej do jasnobrązowej. Wyrób ten bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, tworząc klarowne roztwory. Tensol OD jest szczególnie polecany do mycia i odtłuszczania rozmaitych powierzchni twardych, tj. stali, żeliwa, metali kolorowych, aluminium, stali ocynkowanej, tworzyw sztucznych, elementów gumowych, ceramiki. Można go z powodzeniem stosować przy czyszczeniu pokryć dachowych, posadzek utwardzonych, elementów stalowych, m.in. ogrodzeń czy balustrad narażonych na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych.

Tensol OD posiada zdolność usuwania naturalnych oraz syntetycznych zanieczyszczeń tłuszczowych. Jest produktem skoncentrowanym, który działa efektywnie już w niskich stężeniach.

Właściwości

Zastosowanie preparatu do profesjonalnego czyszczenia TENSOL OD:

 • odtłuszczanie stali, metali kolorowych oraz powierzchni twardych,
 • przygotowanie powierzchni przed malowaniem.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top