Presept kanister – odkażający preparat do higieny wymion przed udojem

Cena netto: od 75,25 zł od 75,25 zł
Cena brutto: od 81,27 zł od 92,56 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 7.4%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: ROA-K-0014

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Lekkopienny myjąco-dezynfekujący płyn oparty na trzecirzędowych solach amoniowych
 • Stosowany w higienie weterynaryjnej strzyków przed udojem
 • Potwierdzone działanie bakteriobójcze
 • Ekonomiczny w użyciu i skuteczny w niskich stężeniach
 • Aplikacja za pomocą mycia ręcznego
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Presept kanister – odkażający preparat do higieny wymion przed udojem

Zastosowanie

Preparat Presept jest to produkt myjąco-dezynfekujący oparty na trzeciorzędowych solach amoniowych. Dedykowany jest do higieny strzyków przed udojem. Produkt ma potwierdzone działanie bakteriobójcze wg norm PN-EN 1656 i PN-EN 1657. Presept stosuje się w formie rozcieńczonej. 
Metoda aplikacji Stężenie [%] Temperatura Czas kontaktu
mycie ręczne 0,75-1,0 otoczenia ≥5 min. 

Do czyszczenia wymion stosować chusteczki czyszczące i wyczyścić nimi dokładnie strzyki. Stosować jedną chusteczkę dla jednego zwierzęcia w celu uniknięcia przenoszenia zakażeń.

Po zastosowaniu produktu i wymaganym czasie dezynfekcji należy wytrzeć strzyki do sucha jednorazowym ręcznikiem papierowym pamiętając o tym, że jeden ręcznik może być użyty do wytarcia strzyków tylko jednego zwierzęcia.

Właściwości

Wygląd pomarańczowy płyn
pH 10,5
Gęstość 0,998 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Przed użyciem przeczytać etykietę. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do opowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top