Produkt do dezynfekcji metodą natryskową i zanurzeniową Chlorin

Cena netto: od 38,17 zł od 38,17 zł
Cena brutto: od 46,95 zł od 46,95 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: ROF-K-0018

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Produkt do dezynfekcji metodą natryskową i zanurzeniową Chlorin

Czym jest Chlorin:
 • produkt biobójczy oparty na podchlorynie sodu 

 • preparat do profesjonalnej dezynfekcji

Zastosuj do:
 • dezynfekcji w układach CIP
 • dezynfekcji metodą zanurzeniową
 • dezynfekcji w zakładach przetwórstwa spożywczego
 • dezynfekcji w miejscach hodowli zwierząt
 • dezynfekcji zbiorników, rur, wymienników ciepła, mieszalników, napełniarek 
Działanie produktu:
 • działa bakteriobójczo
 • działa grzybobójczo
 • skuteczny na drobnoustroje chorobotwórcze
 • działanie dezynfekcyjne w formie rozcieńczonej
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt do dezynfekcji metodą natryskową i zanurzeniową Chlorin

Zastosowanie

Produkt do dezynfekcji metodą natryskową i zanurzeniową Chlorin - jest niskopiennym i lekkoalkalicznym preparatem do profesjonalnej dezynfekcji natryskowej, sanityzacji wody oraz czyszczenia obiegów, zarówno w zakładach przetwórstwa spożywczego, jak i miejscach hodowli zwierzęcej. Cechuje się działaniem grzybo- i bakteriobójczym, dedykowany jest do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, środkom żywienia zwierząt oraz do sanityzacji skorupek jaj. Zawiera aktywny chlor jako biocyd utleniający, jest skuteczny wobec drobnoustrojów chorobotwórczych niezależnie od pory roku. Dodatkowo zawiera komponenty przeciwkorozyjne i skracające czas wypłukiwania.

 SPOSÓB

STĘŻENIE [%]

Temperatura

Czas kontaktu

NATRYSK

0,25-1,0

<60 °C

5-15 min

OBIEG

0,25-1,0

<60 °C

5-15 min

DEZYNFEKCJA WODY

0,25-1,0

<60 °C

5-15 min

Właściwości

 • Zawiera aktywny chlor jako biocyd utleniający 12-6,5 g/100 g aktywnego chloru
 • Posiada działanie grzybo- i bakteriobójcze
 • Skuteczny wobec drobnoustrojów chorobotwórczych Listeria, Salmonella oraz Legionella
 • Pełen efekt bakteriobójczy osiągany jest już po 5 minutach od zastosowania
 • Bardzo ekonomiczny w użyciu
 • Zawiera stabilizowany aktywny chlor, jest stabilny niezależnie od pory roku
 • Zawiera komponenty przeciwkorozyjne i skracające czas wypłukiwania
 • Mierzalny konduktometrycznie i metodą miareczkowania

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1760

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Unikać uwolnienia do środowiska. Nie wdychać gazu/par/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.  Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top