Chlorobenzen, monochlorobenzen (MCB) jakość farmaceutyczna beczka 220 kg

Cena netto: 1 843,90 zł (8,38 zł / 1 kg)
Cena brutto: 2 268,00 zł (10,31 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: KC-00074

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka metalowa
 • Zawartość:
  220 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Chlorobenzen jakość farmaceutyczna beczka 220 kg- chlorobenzen, znany również jako monochlorobenzen (MCB), jest bezbarwną, lotną, nierozpuszczalną w wodzie cieczą o lekkim, przyjemnym zapachu migdałów. W przemyśle farmaceutycznym stosuje się go m.in. w syntezach paracetamolu (paraaminoacetylofenol) czy witaminy B6. Używany jest także w syntezach leków na epilepsję, raka tarczycy i wątroby.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Chlorobenzen, monochlorobenzen (MCB) jakość farmaceutyczna beczka 220 kg

Zastosowanie

Chlorobenzen należy do rodziny organicznych związków chlorowcowych, stanowiącej dużą klasę naturalnych i syntetycznych substancji chemicznych. Związki te zawierają jeden lub więcej atom halogenu (fluoru, chloru, bromu lub jodu) połączony z atomem węgla i innymi pierwiastkami. Chlorobenzen powstaje w reakcji bezpośredniego chlorowania benzenu.
Monochlorobenzen ma szerokie zastosowanie w branży chemicznej. Dzięki zwracaniu szczególnej uwagi na proces produkcyjny oraz stosowanie wysokiej jakości surowców, produkt powstający na instalacji chlorobenzenów cechuje się bardzo wysokimi parametrami jakościowymi. Uzyskany produkt jest używany do specjalistycznych zastosowań w farmacji.
MCB jest także używany jako rozpuszczalnik o wysokiej temperaturze wrzenia w syntezach przemysłowych oraz w laboratoriach.
Monochlorobenzen jest również ważnym elementem w produkcji API (Active Pharmaceutical Ingredients). W przemyśle farmaceutycznym stosuje się go m.in. w syntezach paracetamolu (paraaminoacetylofenol) czy witaminy B6. Używany jest także w syntezach leków na epilepsję, raka tarczycy i wątroby. Oprócz wyżej wymienionych produktów chlorobenzen używa się do produkcji kwasu zoledronowego (lek w terapii osteoporozy u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn, u których występuje zwiększone ryzyko złamań kości), a także chlorfenoksaminą (lek stosowanym jako środek przeciwalergiczny  i przeciwstarzeniowy, działa analogicznie do difenhydraminy).

Właściwości

Nazwa chemiczna: Chlorobenzen
Inna nazwa: MCB, monochlorobenzen, chlorek fenylu, chlorek benzenu
Nr CAS: 108-90-7
Wysoka czystość produktu
Produkcja substancji aktywnych w przemyśle farmaceutycznym (API - Active Pharmaceutical Ingredients)

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1134
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top