Biodegradowalny niejonowy antystatyczny kosurfaktant zagęszczający Rokamid KAD 120 kg

Cena netto: 1 011,00 zł (8,43 zł / 1 kg)
Cena brutto: 1 243,53 zł (10,36 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-00099

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  120 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Biodegradowalny niejonowy antystatyczny kosurfaktant zagęszczający Rokamid KAD 120 kg - środek stabilizujący i poprawiający jakość piany, poprawiający konsystencję dzięki aktywnemu wytwarzaniu mieszanych miceli, wspomagający proces tworzenia emulsji, wydajny, antystatyczny. Szczególnie polecany do  formulacji gdzie oprócz właściwości myjących porządane jest ponowne natłuszczenie powierzchni. Jest przyjazny dla środowiska naturalnego.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Biodegradowalny niejonowy antystatyczny kosurfaktant zagęszczający Rokamid KAD 120 kg

Zastosowanie

ROKAmid KAD to niejonowy środek powierzchniowo czynny o nazwie INCI Cocamide DEA. Jest wytwarzany na bazie naturalnych olejów roślinnych. Ma postać klarownej lub lekko mętnej cieczy o barwie od jasnożółtej do żółtej. ROKAmid KAD należy do najbardziej rozpowszechnionych kosurfaktantów, posiadający szereg właściwości aplikacyjnych. W mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi poprawia i stabilizuje jakość piany. Ponadto w tych układach pełni rolę modyfikatora reologii, zagęstnika poprawiającego konsystencję dzięki tworzeniu tzw. mieszanych miceli. ROKAmid KAD jest bardzo efektywny już w niewielkim stężeniu. Ponieważ proces mycia pozbawia skórę m.in. substancji tłuszczowych, dlatego stosuje się substancje ponownie natłuszczające, tj. ROKAmid KAD, które odbudowują barierę lipidową. Ponadto produkt dysponuje właściwościami emulgującymi - jest koemulgatorem wspomagającym emulgator odpowiedzialny za wytworzenie emulsji. Ze względu na synergizm w działaniu z anionowymi surfaktantami, ROKAmid KAD jest dodawany do domieszek betonu, w szczególności w trudnych aplikacjach, gdzie poprawia jakość napowietrzenia. Ten niejonowy kosurfaktant może być wykorzystywany z powodzeniem w przemysłowych środkach czyszczących razem z innymi środkami niejonowymi, przeznaczonymi do odtłuszczania, np. w przemyśle naftowym. Ze względu na swoją postać i dyspergowalność w wodzie, ROKAmid KAD może pełnić funkcję substancji poślizgowej przy produkcji foli polietylenowych i polipropylenowych. Jego antystatyczność pozwala na aplikacje w procesie produkcji tworzyw sztucznych do pakowania żywności i sztywnego polichlorku winylu. W połączeniu z solami matali tworzy antystatyczny dodatek do styropianu i mieszanek polistyrenowych odpornych na uderzenia. Dodatkowo może pełnić funkcję inhibitora korozji. Cecha ta znalazła zastosowanie w wodorozcieńczalnych, półsyntetycznych i syntetycznych chłodziwach do obróbki metalu oraz w środkach do polerowania.
Ciekła postać ROKAmidu KAD ułatwia operowanie produktem, tj. magazynowanie, transport oraz dozowanie, a także umożliwia tworzenie receptur bez konieczności podgrzewania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku użycia składników aktywnych formulacji, wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury.
ROKAmid KAD jest produktem biodegradowalnym, spełniającym kryteria dyrektywy o kosmetykach (niska zawartość wolnej dietanoloaminy oraz bardzo niski poziom nitrozoamin).

Właściwości

Zalety produktu:

 • doskonały zagęstnik,
 • stabilizator piany,
 • pełni rolę koemulgatora,
 • efektywny w niewielkich stężeniach,
 • posiada właściwości myjące i ponownie natłuszczające,
 • wykazuje właściwości antystatyczne,
 • łatwy w operowaniu w procesach technologicznych,
 • łatwo biodegradowalny.

Zastosowanie:

 • kosmetyki i detergenty,
 • szampony,
 • preparaty koloryzujące do włosów,
 • mydła w płynie,
 • płyny do prania,
 • płyny do kąpieli,
 • żele pod prysznic,
 • balsamy,
 • preparaty do pielęgnacji włosów,
 • preparaty do pielęgnacji brody,
 • domieszki do betonu,
 • produkcja tworzyw sztucznych,
 • obróbka metalu.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3028

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P391 Zebrać wyciek.
 • P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Cocamide DEA - Rokamid KAD 200 kg

Cena netto: 1 685,00 zł
Cena brutto: 2 072,55 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top