ROKAmid MRZ17 Surfaktant niejonowy, emulgator kanister 5 kg

Cena netto: 269,16 zł (53,83 zł / 1 kg)
Cena brutto: 331,07 zł (66,21 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-01755

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  5 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAmid MRZ17 to niejonowy środek powierzchniowo czynny z grupy etoksylowanych alkanoloamidów o nazwie INCI PEG-17 Rapeseedamide. Produkt ma postać cieczy lub łatwo rozpływającej się pasty o barwie od jasnobrązowej do brązowej.  ROKAmid MRZ17 charakteryzuje się właściwościami emulgującymi i pełni funkcję koemulgatora. Wspomaga on emulgator odpowiedzialny za tworzenie emulsji w układach typu O/W (olej w wodzie) z woskami i olejami mineralnymi.

Produkt tylko dla firm
ROKAmid MRZ17 Surfaktant niejonowy, emulgator kanister 5 kg

Zastosowanie

Jednocześnie jest substancją stabilizującą i poprawiającą jakość piany w mieszaninach z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Stosowany jest również jako środek myjący do skóry i włosów o właściwościach ponownie natłuszczających. Dzięki temu preparaty zawierające ROKAmid MRZ17 w swoim składzie mają zdolność odbudowywania naturalnej bariery lipidowej skóry. Dodatkową zaletą są właściwości antystatyczne, wykorzystywane w kosmetykach do pielęgnacji włosów.

Ciekła postać ROKAmidu MRZ17 ułatwia operowanie nim (magazynowanie, transport, dozowanie), a także umożliwia formułowanie receptur bez konieczności podgrzewania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku aktywnych składników formulacji wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury.

ROKAmid MRZ17 jest produktem biodegradowalnym wytwarzanym na bazie oleju rzepakowego. Ta  jego cecha stanowi ogromną zaletę, ponieważ gwarantuje mu stabilność ceny w porównaniu do surfaktantów bazujących na oleju kokosowym czy oleju z ziaren palmowych.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top