ROKAmid RAD Niejonowy surfaktant, modyfikator reologii beczka 110 kg

Cena netto: 1 136,59 zł (10,33 zł / 1 kg)
Cena brutto: 1 398,00 zł (12,71 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-00103

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  110 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAmid RAD to niejonowy środek powierzchniowo czynny z grupy alkanoloamidów o nazwie INCI Rapamide DEA lub Oleamide DEA. Wyrób ma postać klarownej lub lekko mętnej cieczy o barwie od jasnożółtej do żółtej. Jest kosurfaktantem mniej rozpowszechnionym w stosunku do Cocamide DEA, ale wykazującym lepsze właściwości zagęszczające. ROKAmid RAD produkowany jest na bazie oleju rzepakowego. Stanowi to ogromną zaletę w porównaniu z surfaktantami bazującymi na oleju kokosowym czy oleju z ziaren palmowych, ponieważ stabilna cena głównego surowca gwarantuje stabilne ceny produktu.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
ROKAmid RAD Niejonowy surfaktant, modyfikator reologii beczka 110 kg

Zastosowanie

W preparatach zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne ROKAmid RAD pełni rolę modyfikatora reologii, czyli zagęstnika poprawiającego konsystencję, dzięki tworzeniu tzw. mieszanych micel. Jest bardzo efektywny już w niewielkim stężeniu. Ponadto w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi tworzy gęstą i stabilną pianę zarówno w wysokiej, jak i w niskiej temperaturze. Jako substancja myjąca usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów.

ROKAmid RAD stosowany jest jako środek ponownie natłuszczający w preparatach myjących. Proces mycia powoduje usunięcie m.in. substancji tłuszczowych, dlatego stosuje się środki ponownie natłuszczające, które odbudowują barierę lipidową, takie jak ROKAmid RAD.

Ponadto produkt posiada właściwości antystatyczne i emulgujące - jest koemulgatorem wspomagającym emulgator odpowiedzialny za wytworzenie emulsji. 

Właściwości

Zalety produktu:

 • doskonałe właściwości zagęszczające,
 • tworzy gęste i stabilne piany,
 • jest koemulgatorem,
 • efektywny w niewielkich stężeniach,
 • ma właściwości myjące i ponownie natłuszczające,
 • właściwości antystatyczne,
 • łatwy w użyciu,
 • biodegradowalny,
 • stabilna cena surowca.

Zastosowanie:

 • kosmetyki i detergenty,
 • szampony,
 • preparaty koloryzujące do włosów,
 • mydła w płynie,
 • płyny do prania,
 • płyny do kąpieli,
 • żele pod prysznic,
 • preparaty do pielęgnacji włosów,
 • domieszki do betonu,
 • produkcja tworzyw sztucznych,
 • obróbka metalu,
 • wydobycie ropy naftowej.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top