ROKAmid TW5P6 Surfaktant niejonowy, emulgator kanister 60 kg

Cena netto: 2 140,51 zł (35,68 zł / 1 kg)
Cena brutto: 2 632,83 zł (43,88 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-01771

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  60 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAmid TW5P6 jest etoksylowanym oraz propoksylowanym etanoloamidem kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego. Należy do grupy niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Produkt ma postać cieczy o ciemnej barwie. Jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie oraz metanolu, etanolu i benzenie. Zawartość substancji czynnej w produkcie jest wysoka i wynosi prawie 100%.

Produkt tylko dla firm
ROKAmid TW5P6 Surfaktant niejonowy, emulgator kanister 60 kg

Zastosowanie

Z uwagi na występowania w cząsteczce ROKAmidu TW5P6 ugrupowania oksypropylenowego,  charakteryzuje się on obniżonymi właściwościami pianotwórczymi. ROKAmid TW5P6 jest stosowany głównie jako składnik kompozycji emulgujących i natłuszczających w przemyśle skórzanym. Kompozycje na bazie wyrobu wykorzystuje się do podstawowego natłuszczania skór otrzymanych za pomocą garbowania chromowego i kombinowanego, w szczególności wszelkiego typu skór na wierzchy obuwia oraz skóry odzieżowe i rękawiczkowe.

Produkt może być wykorzystany również jako składnik formulacji czyszczących przeznaczonych do czyszczenia przemysłowego i instytucjonalnego.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
 

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top