ROKAmin K15 - PEG-15 Cocoamine - 61791-14-8 kanister 5 kg

Cena netto: 344,63 zł (68,93 zł / 1 kg)
Cena brutto: 423,89 zł (84,78 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-00356

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  5 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • niejonowy środek powierzchniowo czynny z grupy etoksylowanych amin kokosowych,
 • w aplikacji łączy działanie surfaktantu niejonowego i kationowego,
 • na powierzchni metalu tworzy antykorozyjny film,
 • wykazuje bardzo skuteczną detergencję,
 • doskonały środek emulgujący i wyrównujący,
 • skutecznie zagęszcza formulacje zawierające polarne rozpuszczalniki,
 • występuje w postaci cieczy o charakterystycznym zapachu,
 • produkt wytwarzany na instalacjach produkcyjnych objętych systemem GMP EFfCI.
Produkt tylko dla firm
ROKAmin K15 - PEG-15 Cocoamine - 61791-14-8 kanister 5 kg

Zastosowanie

ROKAmin K15 to związek chemiczny z grupy surfaktantów niejonowych, należący do etoksylowanych amin kokosowych. Nazwa INCI tego produktu to PEG-15 Cocamine. ROKAmin K15 cechuje się średnim poziomem etoksylacji wynoszącym 15 moli. Wyrób handlowy występuje w formie cieczy o charakterystycznym zapachu.

W związku z występowaniem podwójnego łańcucha oksyetylenowego przy atomie azotu, ROKAmin K15 łączy w aplikacji działanie surfaktantu niejonowego i kationowego. Cecha ta jest właściwa najczęściej w odniesieniu do układów o odczynie kwaśnym. Kationowy charakter produktu sprawia, że ROKAmin K15 może tworzyć na powierzchni metalu specyficzną, pojedynczą warstwę (film). Właściwość ta stanowi o właściwościach antykorozyjnych produktu.

ROKAmin K15 to surfaktant wykorzystywany w barwieniu włókien ze względu na jego bardzo dobre właściwości emulgujące. Produkt jest także doskonałym środkiem wyrównującym barwnik. Wyrób bardzo dobrze sprawdza się także jako ko-emulgator w układach mikroemulsyjnych. ROKAmin K15 jest także związkiem o bardzo dobrych właściwościach detergencyjnym, który skutecznie usuwa stałe zabrudzenia.

ROKAmin K15 jest związkiem, który działa skutecznie zarówno w środowisku kwaśnym, jak i alkalicznym. Wykazuje wysoką odporność na twardą wodę. Dzięki tym cechom jest powszechnie stosowany w branży czyszczenia przemysłowego oraz instytucjonalnego.

Produkt bardzo dobrze sprawdza się jako składnik środków czyszczących dedykowanych do twardych powierzchni, a także jako komponent przemysłowych odtłuszczaczy, środków czyszczących elementy metalowe oraz detergentów do preparatów do mycia i pielęgnacji pojazdów.


ROKAmin K15 to również surfaktant o zdolnościach do zagęszczania formulacji zawierających polarne rozpuszczalniki. Jego cechy predysponują go także do stosowania w branży kosmetycznej, gdzie wykorzystywane są doskonałe właściwości emulgujące wyrobu. ROKAmin K15 bardzo dobrze sprawdza się jako składnik farb do włosów i innych kosmetyków fryzjerskich.

Właściwości

Zalety produktu:

 • Bardzo dobre właściwości emulgujące,
 • wysoka odporność na twardą wodę,
 • efektywne działanie w środowisku alkalicznym i kwaśnym,
 • działanie antykorozyjne,
 • bardzo dobre właściwości myjące i czyszczące,

Zastosowanie:

 • branża kosmetyczna: farby i kosmetyki do włosów,
 • preparaty do mycia i czyszczenia przemysłowego,
 • przemysł tekstylny i włókienniczy,
 • branża autocare - kosmetyka samochodowa,
 • odtłuszczanie metali.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P305+P351+P338   W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P391  Zebrać wyciek.
P501  Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top