ROKAmin SR8P4 CAS 68213-26-3

Cena netto: od 368,59 zł od 368,59 zł
Cena brutto: od 453,37 zł od 453,37 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0072

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • obniżona pienność,
 • dobra rozpuszczalność w wodzie i niskich alkoholach alifatycznych,
 • dobre zdolności emulgujące,
 • zdolności wybielające,
 • produkt biodegradowalny.
Produkt tylko dla firm

Zastosowanie

ROKAmin SR8P4 to  etoksylowana, propoksylowana amina tłuszczowa o długości łańcucha węglowego C16-C18. Należy do grupy adduktów tlenków alkilenowych do amin tłuszczowych. Jest środkiem aktywnym powierzchniowo o charakterze niejonowym.

Produkt jest dedykowany głównie dla branży mycia i czyszczenia przemysłowego oraz dla włókiennictwa. Wyrób handlowy występuje w formie zółtej lub brązowej cieczy charakteryzującej się specyficznym zapachem. ROKAmin SR8P4 dobrze rozpuszcza się w wodzie, a także w niskich alkoholach alifatycznych. Wartość HLB tego związku przyjmuje wartość około 8,8.

Produkt zawiera ugrupowanie oksypropylenowe, dzięki czemu ma ograniczoną zdolność pienienia. Doskonale sprawdza się jako środek emulgujący i wyrównujący w procesach barwienia włókien.  Może być także wykorzystywany jako składnik preparatów dedykowanych do bielenia tkanin i włókien.

ROKAmin SR8P4 stosuje się również jako surowiec służący do wytwarzania pochodnych czwartorzędowych. Może być również składnikiem detergentów czyszczących stosowanych w czyszczeniu przemysłowym i instytucjonalnym.

 

Właściwości

Zalety produktu:

 • obniżona pienność,
 • dobra rozpuszczalność w wodzie i niskich alkoholach alifatycznych,
 • dobre zdolności emulgujące,
 • zdolności wybielające,
 • produkt biodegradowalny.

 

Zastosowanie:

 • procesy barwienia i bielenia włókien w przemyśle włókienniczym,
 • profesjonalne środki czyszczące w branży czyszczenia przemysłowego i instytucjonalnego, czyszczenie przemysłowe i instytucjonalne,
 • związek chemiczny do otrzymywania kwaternizowanych pochodnych.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top