ROKAnol B2 Niejonowy surfaktant kanister 60 kg

Cena netto: 1 569,54 zł (26,16 zł / 1 kg)
Cena brutto: 1 930,53 zł (32,18 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-00941

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  60 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol B2 to niejonowy środek powierzchniowo czynny stosowany jako składnik środków piorących i myjących. ROKAnol B2 może być stosowany w mieszaninach z innymi niejonowymi środkami pomocniczymi oraz w mieszaninach z anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi. ROKAnol B2 charakteryzuje się niskimi własnościami pianotwórczymi. Może być stosowany w środowisku czynników utleniających, redukujących i w środowisku twardej i zimnej wody. Jest aktywny w kąpielach kwaśnych i obojętnych oraz rozcieńczonych alkaliach.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
ROKAnol B2 Niejonowy surfaktant kanister 60 kg

Zastosowanie

-

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P501   Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub
specjalnych

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top