ROKAnol L30A/65 Mieszanina niejonowych surfaktantów kanister 60 kg

Cena netto: 3 453,17 zł (57,55 zł / 1 kg)
Cena brutto: 4 247,40 zł (70,79 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-01359

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  60 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol L30A/65 to niejonowy emulgator, wolny od związków typu APEO. Produkt został opracowany specjalnie do otrzymywania dyspersji polimerowych, w szczególności homo i kopolimerów octanu winylu, dyspersji akrylowych i akrylowo-styrenowych. ROKAnol L30A/65 może być stosowany z innymi anionowymi lub kationowymi związkami powierzchniowo czynnymi, zarówno w trakcie procesu polimeryzacji emulsyjnej, jak i po jej zakończeniu - jako dodatek stabilizujący. Zastosowanie ROKAnolu L30A/65 w produkcji lateksów polimerowych zwiększa ich stabilność koloidalną w trakcie zamarzania i rozmrażania oraz podnosi odporność na elektrolity i rozpuszczalniki organiczne. Spoiwa polimerowe otrzymywane na układach emulgatorów zawierających ROKAnol L30A/65 mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak: budownictwo, tekstylia, czy garbarstwo.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
ROKAnol L30A/65 Mieszanina niejonowych surfaktantów kanister 60 kg

Zastosowanie

-

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top