ROKAnol L7A - C12-16 Laureth-7 - 68551-12-2 beczka 190 kg

Cena netto: 2 223,46 zł (11,70 zł / 1 kg)
Cena brutto: 2 734,86 zł (14,39 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o produkt

W magazynie: 57 szt.

Kod produktu: PE-00214

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  190 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • bardzo dobre właściwości detergencyjne, zwilżające, emulgujące i dyspergujące,
 • dobre właściwości odtłuszczające,
 • odporność na kwasy, twardą wodę i rozcieńczone alkalia,
 • kompatybilny z niejonowymi, anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi,
 • biodegradowalny.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
ROKAnol L7A - C12-16 Laureth-7 - 68551-12-2 beczka 190 kg

Zastosowanie

ROKAnol L7A - C12-16 Laureth-7 - 68551-12-2 dzięki bardzo dobrym właściwościom detergencyjnym, zwilżającym, dyspergującym i emulgującym znajduje zastosowanie jako surfaktant podstawowy w ciekłych i proszkowych detergentach, płynach do mycia naczyń, domowych i technicznych środkach czystości oraz środkach do czyszczenia rąk. Może być stosowany w środowisku czynników utleniających, redukujących i twardej wody. Jest aktywny w zimnej wodzie, w kąpielach kwaśnych, obojętnych i rozcieńczonych alkaliach. C12-16 Laureth-7 może być stosowany w mieszaninie z innymi niejonowymi środkami pomocniczymi oraz w mieszaninach z anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi. W mieszaninie z alkilosiarczanami i alkiloarylosulfonianami wykazuje synergiczne działanie myjąco- czyszczące.

ROKAnol L7A - C12-16 Laureth-7 znajduje szerokie zastosowanie w preparatach kosmetycznych m. in. do mycia i pielęgnacji skóry i włosów, w kosmetykach kolorowych, przeciwsłonecznych, do golenia i po goleniu. Ponadto produkt jest stosowany w procesach wstępnej obróbki włókien jako komponent formulacji usuwającej plamy olejowe (oleje mineralne) z tkaniny/dzianiny, które są wynikiem przemysłowych procesów dziewiarskich i tkackich. Przez właściwości zwilżające tkaninę bawełnianą, może być użyty jako składnik kompozycji bielącej surowe dzianiny i tkaniny bawełniane. Stosowany jest również w końcowym etapie procesu wybarwiania materiałów włókienniczy, jako jeden ze składników usuwający nadmiar barwników z kąpieli.

Zastosowanie C12-16 Laureth-7 - 68551-12-2:

 • środki do mycia, pielęgnacji i stylizacji włosów (szampony, odżywki, serum, żele, pianki),
 • kosmetyki kolorowe (podkłady, fluidy, korektory, bronzery, cienie do powiek),
 • preparaty do mycia i pielęgnacji twarzy (żele do mycia twarzy, peelingi, kremy nawilżające, kremy przeciwtrądzikowe, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy pod oczy),
 • płyny i żele do mycia ciała,
 • kremy do rąk,
 • preparaty do golenia i po goleniu,
 • kremy przeciwsłoneczne,
 • detergenty do użytku domowego (detergenty ciekłe oraz proszki, płyny do mycia naczyń, środki do czyszczenia rąk),
 • usuwa zabrudzenia olejowe z dzianin i tkanin,
 • kąpiele bielące we włókiennictwie,
 • kąpiele piorące po barwieniu tkanin/dzianin.

Właściwości

Nazwa chemiczna Alkohole, C12-16 + 7 EO
Numer CAS 68551-12-2
INCI C12-16 Laureth-7

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodąprzez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P330 Wypłukać usta.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top