ROKAnol L7W - Laureth-7 - 68439-50-9 kanister 20 kg

Cena netto: 423,27 zł (21,16 zł / 1 kg)
Cena brutto: 520,62 zł (26,03 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-00695

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  20 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • niejonowy surfaktant o dystrybucji węglowej C12-C14,
 • produkt o wysokiej koncentracji substancji aktywnej- 90%
 • wytworzony na bazie surowców pochodzenia naturalnego,
 • doskonałe właściwości myjące i czyszczące, emulgujące, zwilżające i dyspergujące,
 • aktywny w zimnej wodzie, kwaśnych kąpielach, obojętnych i rozcieńczonych alkaliach,
 • sprawdza się w mieszaninach z innymi niejonowymi środkami pomocniczymi oraz w mieszaninach z anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi,
 • kompatybilny z z alkilosiarczanami i alkiloarylosulfonianami,
 • produkt uniwersalny do wielu zastosowań przemysłowych.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
ROKAnol L7W - Laureth-7 - 68439-50-9 kanister 20 kg

Zastosowanie

ROKAnol L7W - Laureth-7 - 68439-50-9 jest niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym, który należy do grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych o nazwie INCI: Laureth-7. Produkt ten współtworzy grupę surfaktantów bazujących na alkoholu laurylowym o dystrybucji węglowej C12-C14. Przybiera postać bezbarwnej lub jasnożółtej cieczy o barwie max. 70 w skali Hazena w temperaturze 25°C. ROKAnol L7W wykazuje się dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Wartość parametru HLB dla tego wyrobu wynosi około 13. Produkt handlowy zawiera około 90% substancji aktywnej i krzepnie w temperaturze ok. 5°C.

ROKAnol L7W dzięki bardzo dobrym właściwościom detergencyjnym, zwilżającym, dyspergującym i emulgującym świetnie sprawdza się jako surfaktant podstawowy w ciekłych i proszkowych detergentach, płynach do mycia naczyń, domowych i technicznych środkach czystości oraz środkach do czyszczenia rąk. Można stosować go również w środowisku czynników utleniających, redukujących i twardej wody. Jego aktywację zauważyć można w zimnej wodzie,  kwaśnych kąpielach, obojętnych i rozcieńczonych alkaliach. ROKAnol L7W - Laureth-7 - 68439-50-9 można stosować w mieszaninie z innymi niejonowymi środkami pomocniczymi oraz w mieszaninach z anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi. Swoje synergiczne działania myjąco - czyszczące wykazuje w mieszaninie z alkilosiarczanami i alkiloarylosulfonianami.

Środek ten swoje zastosowanie  znajduje w wielu preparatach kosmetycznych m. in. do mycia i pielęgnacji skóry i włosów, w kosmetykach kolorowych, przeciwsłonecznych, do golenia i po goleniu. Ponadto stosuje się go w procesach wstępnej obróbki włókien, gdzie pełni rolę  komponentu formulacji usuwającej plamy olejowe (oleje mineralne) z tkaniny/dzianiny, które powstały podczas  przemysłowych procesów dziewiarskich i tkackich. Dzięki właściwościom zwilżającym tkaninę bawełnianą można wykorzystywać go jako  składnik kompozycji bielącej surowe dzianiny i tkaniny bawełniane.  Podczas końcowych etapów procesu wybarwiania materiałów włókienniczych usuwa nadmiar barwników z kąpieli.

Produkt jest biodegradowalny w środowisku naturalnym.

Właściwości

Zastosowanie Laureth-7 - 68439-50-9:

 • środki do mycia, pielęgnacji i stylizacji włosów (szampony, odżywki,serum, żele, pianki),
 • kosmetyki kolorowe (podkłady, fluidy, korektory, bronzery, cienie do powiek),
 • preparaty do mycia i pielęgnacji twarzy (żele do mycia twarzy, peelingi, kremy nawilżające, kremy przeciwtrądzikowe, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy pod oczy),
 • płyny i żele do mycia ciała,
 • kremy do rąk,
 • preparaty do golenia i po goleniu,
 • kremy przeciwsłoneczne,
 • detergenty do użytku domowego (detergenty ciekłe oraz proszki, płyny do mycia naczyń, środki do czyszczenia rąk),
 • usuwa zabrudzenia olejowe z dzianin i tkanin,
 • kąpiele bielące we włókiennictwie,
 • kąpiele piorące po barwieniu tkanin/dzianin.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top