ROKAnol LK2 Niejonowy surfaktant DPPL 900 kg

Cena netto: 15 536,77 zł (17,26 zł / 1 kg)
Cena brutto: 19 110,23 zł (21,23 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 1 szt.

Kod produktu: PE-00222

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  900 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol LK2 to niejonowy środek powierzchniowo czynny stosowany w różnego rodzaju preparatach przeznaczonych do mycia, czyszczenia i prania. Produkt stosuje się najczęściej jako jeden ze składników kompozycji z innymi niejonowymi anionowymi bądź kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi. ROKAnol LK2 może być stosowany w środowisku czynników utleniających, redukujących oraz w środowisku twardej wody. ROKAnol LK2 jest aktywny w kąpielach kwaśnych i obojętnych oraz w rozcieńczonych alkaliach. Produkt znajduje zastosowanie głównie w produkcji eterosiarczanów.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
ROKAnol LK2 Niejonowy surfaktant DPPL 900 kg

Zastosowanie

-

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top