ROKAnol LP700 Surfaktant niskopienny beczka 110 kg

Cena netto: 1 657,39 zł (15,07 zł / 1 kg)
Cena brutto: 2 038,59 zł (18,53 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o produkt

W magazynie: 3 szt.

Kod produktu: PE-00241

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  110 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol LP700 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu alkoksylowanych alkoholi tłuszczowych. Produkt posiada postać klarownej lub lekko mętnej cieczy o niskiej temperaturze krzepnięcia (poniżej -10°C) i jasnej barwie (max. 100 w skali Hazena). ROKAnol LP700 posiada punkt zmętnienia w wodzie w zakresie temperatur 20-24°C,  natomiast w roztworach butylodiglikolu wartość ta wynosi 54-57,5°C (dla roztworu o stężeniu 10%). Niski poziom punktu zmętnienia w roztworach wodnych pozwala na pełne wykorzystanie zalet aplikacyjnych produktu w temperaturach zbliżonych lub nieco wyższych od temperatury pokojowej.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
ROKAnol LP700 Surfaktant niskopienny beczka 110 kg

Zastosowanie

Produkt jest jednym z najskuteczniejszych środków zwilżających dedykowanych do prania instytucjonalnego. Produkt łączy w sobie dwie podstawowe zalety: doskonałą zwilżalność na różnych typach tkanin i wysoką zdolność usuwania zabrudzeń z tkanin. Cechy te połączone są z niskopiennym charakterem produktu.

Właściwości niskopienne ROKAnolu LP700 ulegają znacznemu obniżeniu po przekroczeniu temperatury punktu zmętnienia w wodzie, co pozytywnie wpływa na właściwości użytkowe wyrobu podczas procesu prania. Z tego powodu produkt doskonale sprawdza się przede wszystkim jako składnik formulacji do prania instytucjonalnego. Ponadto ROKAnol LP200 może być mieszany z innymi niejonowymi surfaktantami i nie powoduje wzrostu lepkości formulacji przy zwiększonych stężeniach, dzięki czemu może być użyty w produktach skoncentrowanych do prania.

Doskonałe właściwości zwilżające wyrobu połączone z niskim punktem zmętnienia są wykorzystywane także w profesjonalnych środkach do płukania.

Właściwości

Zalety produktu:

 • wysokie zdolności zwilżające,
 • niskie zdolności pianotwórcze połączone ze zdolnością regulowania pienienia,
 • niska temperatura krzepnięcia,
 • wysoka detergencja,
 • niska tendencja do tworzenia żeli w stężonych roztworach wodnych,
 • efektywne obniżenie kąta zwilżania.

Zastosowanie:

 • czyszczenie i mycie przemysłowe,
 • detergenty do zmywarek,
 • agrochemikalia.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top