ROKAnol NL3 Surfaktant odtłuszczający DPPL 900 kg

Cena netto: 11 827,24 zł (13,14 zł / 1 kg)
Cena brutto: 14 547,51 zł (16,16 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 9 szt.

Kod produktu: PE-00246

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  900 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol NL3 to niejonowy środek powierzchniowo czynny stosowany jako składnik środków myjących i czyszczących. Produkt jest z powodzeniem wykorzystywany do produkcji eterosiarczanów. ROKAnol NL3 może być stosowany w środowisku czynników utleniających, redukujących oraz w środowisku twardej i zimnej wody. Wykazuje aktywność w kąpielach kwaśnych i obojętnych oraz w rozcieńczonych alkaliach. Doskonale odtłuszcza powierzchnie

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
ROKAnol NL3 Surfaktant odtłuszczający DPPL 900 kg

Zastosowanie

-

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top