ROKAnol O10 - Oleth-10 - CAS 9004-98-3

Cena netto: od 299,05 zł od 299,05 zł
Cena brutto: od 367,83 zł od 367,83 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0086

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • produkt łatwo ulegający biodegradacji,
 • na bazie składników naturalnych.
 • surfaktant hydrofilowy,
 • emulgator typu O/W,
 • nie powoduje korozji,
 • właściwości dyspergujące.
Produkt tylko dla firm
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkty_Greenline Produkt GreenLine
ROKAnol O10 - Oleth-10 - CAS 9004-98-3

Zastosowanie

ROKAnol - O10 - Oleth-10 - 9004-98-3 jest wytwarzany w oparciu o surowce pochodzenia naturalnego, dzięki czemu charakteryzuje się dużą podatnością na biodegradację.

Równowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB) ROKAnolu® O10 na poziomie wartości 12 sprawia, że produkt wykazuje charakter hydrofilowy i bardzo dobrze sprawdza się jako składnik kompozycji emulgujących, umożliwiając powstanie emulsji typu O/W (olej w wodzie). Właściwości te umożliwiają zastosowane produktu w środkach ochrony roślin czy cieczach obróbczych.

Produkt nie jest agresywny w stosunku do popularnych materiałów konstrukcyjnych, jest chętnie stosowany jako składnik pakietów emulgujących w formulacjach półsyntetycznych cieczy chłodząco-smarujących, jak również jako emulgator w kompozycjach olejów emulgujących.

ROKAnol® O10 wykazuje umiarkowane właściwości zwilżające, dzięki czemu wchodzi w skład kompozycji myjąco-czyszczących stosowanych powszechnie w gospodarstwie domowym oraz może być stosowany w profesjonalnych środkach piorących do tkanin.

ROKAnol® O10 pełni funkcję składnika emulsji kosmetycznych (kremy, mleczka, balsamy), środków myjących w produktach chemii gospodarczej, a także dyspergatora oraz zmiękczacza w kompozycjach piorących. Może być używany jako komponent środków do koloryzacji i stylizacji włosów, jak również emulgator lub środek dyspergujący dla barwników.

Właściwości dyspergujące ROKAnolu® O10 wykorzystuje się w przemyśle farb i lakierów, gdzie stosowany jest jako dodatek poprawiający kompatybilność pigmentu i bazy farbiarskiej. Ponadto jest składnikiem kompozycji używanych do polerowania różnych powierzchni (np. aerozole do pielęgnacji mebli, czy pasty polerskie dla sektora motoryzacyjnego).

Właściwości

Zastosowanie:

 • kremy,
 • mleczka,
 • balsamy,
 • żele i płyny do kąpieli,
 • detergenty,
 • produkty do koloryzacji i stylizacji włosów,
 • preparaty odtłuszczające,
 • kompozycje emulgujące w formulacjach cieczy obróbczych,
 • emulgator i dyspergator barwników,
 • składnik past polerskich.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top