Rokanol O10PF Etoksulowany alkohol oleilowy jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.) Makrogol oleyl eter, DPPL 1000 kg

Cena netto: 22 770,00 zł (22,77 zł / 1 kg)
Cena brutto: 28 007,10 zł (28,01 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: RK-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol O10PF DPPL 1000 kg jakość farmaceutyczna - etoksylowany alkohol oleilowy, należący do grupy surfaktantów niejonowych. Występuje w postaci białego ciała stałego o konsystencji wosku. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami dyspergującymi, solubilizującymi oraz zagęszczającymi. Stosowany w różnego typu maściach antyseptycznych, opatrunkach w sprayu, dermokosmetykach, balsamach, kremach, olejkach.

W cenę wliczone opakowania DPPL.

Minimalna ilość zamówienia ROKAnol O10PF : 4500 kg

Produkt na zamówienie, czas realizacji 5 tyg. licząc od daty potwierdzenia zamówienia.

baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkty_Greenline Produkt GreenLine
Rokanol O10PF Etoksulowany alkohol oleilowy jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.) Makrogol oleyl eter, DPPL 1000 kg

Zastosowanie

ROKAnol O10PF spełnia restrykcyjne wymagania jakościowe określone przez kodeks apteczny, zebrane i opublikowane w najnowszym wydaniu Europejskiej Farmakopei. Dzięki temu produkt ten może być zaklasyfikowany do grupy Makrogol Oleyl Ether.
ROKAnol O10PF ze względu na swój stopień etoksylacji alkoholu oleilowego wykazuje silny charakter hydrofilowy, przez co doskonale sprawdza się przy tworzeniu stabilnych emulsji typu olej w wodzie (O/W). Ze względu na bardzo dobre właściwości emulgujące ROKAnol O10PF może być stosowany w procesie otrzymywania emulsji w temperaturze pokojowej. Ma to znaczenie w przypadku użycia substancji aktywnych szczególnie czułych na wysokie temperatury, będących częstym składnikiem wielu układów. Natomiast bardzo dobre właściwości dyspergujące i stabilizujące ROKAnolu O10PF są istotne w przypadku tworzenia stabilnych formulacji, w których substancja aktywna występuje w formie stałej, jak np. w maściach. Dobre zdyspergowanie substancji aktywnej w produkcie umożliwia jej równomierne rozprowadzenie na skórze. Ta zdolność ROKAnolu O10PF wykorzystywana jest szczególnie w przypadku tworzenia opatrunków w formie sprayu.


Zalety produktu:

 • spełnia restrykcyjne wymagania jakościowe określone w najnowszym wydaniu Europejskiej Farmakopei, dzięki czemu może być zaklasyfikowany do grupy Makrogol Oleyl Ether
 • doskonale sprawdza się w tworzeniu stabilnych emulsji typu olej w wodzie (O/W)
 • bardzo dobry emulgator nawet w temperaturze pokojowej
 • tworzy stabilne formulacje, w których substancja aktywna występuje w formie stałej
 • zapewnia bardzo dobre dyspergowanie substancji aktywnej w produkcie końcowym

Zastosowanie:

 • maści
 • maści antyseptyczne
 • opatrunki w sprayu
 • dermokosmetyki
 • balsamy
 • kremy
 • olejki

Właściwości

Rokanol O10PF spełnia wymagania zdefiniowane przez Europejską Farmakopeę (wersja 9.0) zdefiniowane w Monografii dla Macrogol Oleyl Ether 10

Nazwa chemiczna:
 (Z)-9-Oktadecen-1-ol etoksylowany
Numer CAS: 9004-98-2
Stan skupienia: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: niedostępny
pH: 5 do 7 [Stęż. (%w/w): 1%]
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: niedostępne
Rozpuszczalność:
Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda i metanol.
Rozpuszczalny w następujących materiałach: zimnej wodzie.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 - Działa drażniąco na skórę.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top