ROKAnol O3 - Oleth-3 - CAS 9004-98-2

Cena netto: od 443,47 zł od 443,47 zł
Cena brutto: od 545,47 zł od 545,47 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0085

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • niska zawartością wolnego tlenku etylenu i 1,4-dioksanu,
 • właściwości dyspergujące, solubilizujące i zagęszczające,
 • jest rozpuszczalny w mineralnych olejach bazowych oraz estrach metylowych oleju rzepakowego,
 • umożliwia powstawanie emulsji typu W/O,
 • stabilny przy niskich wartościach pH,
 • regulator właściwości reologicznych, 
 • nie powoduje korozji metali,
 • produkt wysoce biodegradowalny,
 • zgodny z kryteriami o rozkładzie biologicznym ustanowionymi w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach,
 • na bazie składników naturalnych.
Produkt tylko dla firm
baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkty_Greenline Produkt GreenLine
ROKAnol O3 - Oleth-3 - CAS 9004-98-2

Zastosowanie

ROKAnol O3 - Oleth-3 - CAS 9004-98-2 jest wytwarzany w oparciu o surowce pochodzenia naturalnego, dzięki czemu ROKAnol® O3 charakteryzuje się dużą podatnością na biodegradację. Dodatkowym atutem jest niska zawartością wolnego tlenku etylenu oraz 1,4-dioksanu.

Równowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB) wyrobu wynosi 7,1, dzięki czemu ROKAnol® O3 jest mieszalny z niektórymi olejami bazowymi, np. rozpuszcza się w mineralnych olejach bazowych oraz estrach metylowych oleju rzepakowego. Produkt nie jest kompatybilny z olejem rzepakowym, a także charakteryzuje się słabą rozpuszczalnością w wodzie.

Będąc składnikiem pakietów emulgujących, ROKAnol® O3 umożliwia powstawanie emulsji typu W/O (woda w oleju) oraz O/W, przy czym charakter emulsji zależy od jakościowego oraz ilościowego składu całego pakietu.

Właściwości emulgujące umożliwiają zastosowane produktu w środkach ochrony roślin, cieczach obróbczych i preparatach do flotacji rud metali kolorowych. Ze względu na swoją budowę chemiczną produkt wykazuje łagodność w stosunku do popularnych materiałów konstrukcyjnych. Wykazuje dobre właściwości dyspergujące. Surfaktant z powodzeniem można aplikować w środowisku utleniającym, redukującym oraz w obecności wody twardej.

ROKAnol® O3 pełni funkcję składnika emulsji kosmetycznych (kremy, mleczka, balsamy), środków myjących w produktach chemii gospodarczej i dyspergatora oraz zmiękczacza w kompozycjach piorących. ROKAnol® O3 może być stosowany jako komponent środków do koloryzacji i stylizacji włosów, jak również emulgator lub środek dyspergujący dla barwników. Produkt może być składnikiem kompozycji używanych do polerowania różnych powierzchni, takich jak aerozole do pielęgnacji mebli, czy pasty polerskie dla sektora motoryzacyjnego.

Produkt wysoce biodegradowalny, zgodny z kryteriami o rozkładzie biologicznym ustanowionymi w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach.

Właściwości

 • obróbka metali,
 • środki ochrony roślin,
 • kosmetyki,
 • chemia gospodarcza,
 • środki piorące,
 • flotacja rud.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top