ROKAnol T10 - Ceteareth-10 - 68439-49-6

Cena netto: od 206,86 zł od 206,86 zł
Cena brutto: od 254,44 zł od 254,44 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0083

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • właściwości dyspergujące, emulgujące,
 • umiarkowana pianotwórczość,
 • odporność na twardą wodę i elektrolity,
 • uniwersalny emulgator typu O/W,
 • zdolność dyspergowania barwników oraz pigmentów,
 • produkt biodegradowalny,
 • produkt zgodny z kryteriami o rozkładzie biologicznym ustanowionymi w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
not-tested-on-animals Nie testowano na zwierzętach
baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
GMO_free Wolne od GMO
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkty_Greenline Produkt GreenLine
ROKAnol T10 - Ceteareth-10 - 68439-49-6

Zastosowanie

ROKAnol T10 - Ceteareth-10 - 68439-49-6 posiada świetne właściwości emulgujące i dyspergujące. Równowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB) wyrobu wynosi 13, co stawia go w przedziale emulgatorów hydrofilowych. Produkt jest dobrze rozpuszczalny w wodzie. W celu przyspieszenia procesu rozpuszczania wyrobu w wodzie zleca się użycie gorącej wody. 

Surfaktant ten posiada szeroki wachlarz zastosowań, głównie jako emulgator typu olej w wodzie (O/W). Produkt może być stosowany zarówno w emulsjach kosmetycznych, jak i do zastosowań przemysłowych, w tym cieczy obróbczych typu „soluble oils”, apretur tekstylnych, emulsji antypiennych lub cieczy hydraulicznych. Produkt dysponuje zdolnością emulgowania olejów mineralnych oraz benzyny lakowej, nafty, ksylenu, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Produkt dysponuje zdolnością dyspergowania barwników oraz pigmentów, co wykorzystuje się przy produkcji past pigmentowych.

Produkt jest zazwyczaj stosowany razem z emulgatorami o niższych wartościach HLB (np. z ROKAnolem® T6), co poprawia stabilność tworzonych emulsji. ROKAnol® T10 cechuje się odpornością na twardą wodę i elektrolity przy jednoczesnej wrażliwości na zmiany pH.

ROKAnol®T10 jest produktem biodegradowalnym, zgodnym z kryteriami o rozkładzie biologicznym ustanowionymi w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach.

Właściwości

 • kosmetyki (odżywki do włosów, balsamy),
 • kosmetyki kolorowe (farby do włosów oraz kolorowe kosmetyki do twarzy i ciała),
 • emulgowanie olejów bazowych – ciecze hydrauliczne,
 • ciecze obróbcze,
 • środki pomocnicze dla przemysłu tekstylnego,
 • emulgowanie substancji olejowych – emulsje antypienne,
 • produkcja past pigmentowych.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3077

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P391 Zebrać wyciek.
P501  Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top