ROKAnol T10 Surfaktant niejonowy, emulgator beczka 190 kg

Cena netto: 4 626,12 zł (24,35 zł / 1 kg)
Cena brutto: 5 690,13 zł (29,95 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-00270

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  190 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol T10 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu etoksylowanych alkoholi tłuszczowych o nazwie INCI: Ceteareth-10. Produkt oparty jest o alkohol wysokocząsteczkowy pochodzenia naturalnego.  Wytwarzany jest w postaci miękkiego wosku o białej barwie.

ROKAnol T10 posiada świetne właściwości emulgujące i dyspergujące. Równowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB) wyrobu wynosi 13, co stawia go w przedziale emulgatorów hydrofilowych. Produkt jest dobrze rozpuszczalny w wodzie. W celu przyspieszenia procesu rozpuszczania wyrobu w wodzie zleca się użycie gorącej wody. 

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
ROKAnol T10 Surfaktant niejonowy, emulgator beczka 190 kg

Zastosowanie

Surfaktant ten posiada szeroki wachlarz zastosowań, głównie jako emulgator typu olej w wodzie (O/W). Produkt może być stosowany zarówno w emulsjach kosmetycznych, jak i do zastosowań przemysłowych, w tym cieczy obróbczych typu „soluble oils”, apretur tekstylnych, emulsji antypiennych lub cieczy hydraulicznych. Produkt dysponuje zdolnością emulgowania olejów mineralnych oraz benzyny lakowej, nafty, ksylenu, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Produkt dysponuje zdolnością dyspergowania barwników oraz pigmentów, co wykorzystuje się przy produkcji past pigmentowych.

Produkt jest zazwyczaj stosowany razem z emulgatorami o niższych wartościach HLB (np. z ROKAnolem T6), co poprawia stabilność tworzonych emulsji.  ROKAnol T10 cechuje się odpornością na twardą wodę i elektrolity przy jednoczesnej wrażliwości na zmiany pH.

Produkt wykazuje podatność na całkowitą biodegradację tlenową.

Właściwości

Zalety produktu:

 • właściwości dyspergujące, emulgujące,
 • umiarkowana pianotwórczość,
 • odporność na twardą wodę i elektrolity,
 • uniwersalny emulgator typu O/W,
 • zdolność dyspergowania barwników oraz pigmentów.

Zastosowanie:

 • kosmetyki (odżywki do włosów, balsamy),
 • kosmetyki kolorowe (farby do włosów oraz kolorowe kosmetyki do twarzy i ciała),
 • emulgowanie olejów bazowych - ciecze hydrauliczne,
 • ciecze obróbcze,
 • środki pomocnicze dla przemysłu tekstylnego,
 • emulgowanie substancji olejowych - emulsje antypienne,
 • produkcja past pigmentowych.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3077

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P391 Zebrać wyciek.
P501  Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top