ROKAnol T10PF DPPL 1000 kg jakość farmaceutyczna

Cena netto: 15 060,00 zł (15,06 zł / 1 kg)
Cena brutto: 18 523,80 zł (18,52 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: RK-0004

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol T10PF DPPL 1000 kg jakość farmaceutyczna - należy do grupy niejonowych surfaktantów i jest etoksylowanym alkoholem cetearylowym. Produkt ten występuje w postaci białego ciała stałego o konsystencji wosku. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami dyspergującymi, solubilizującymi oraz zagęszczającymi. Stosowany w różnego typu maściach antyseptycznych, dermokosmetykach, balsamach, kremach, olejkach.

W cenę wliczone opakowania DPPL.

Minimalna ilość zamówienia ROKAnol T10PF : 4500 kg

Produkt na zamówienie, czas realizacji 5 tyg. licząc od daty potwierdzenia zamówienia.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
ROKAnol T10PF DPPL 1000 kg jakość farmaceutyczna

Zastosowanie

ROKAnol T10PF spełnia restrykcyjne wymagania jakościowe, określone przez kodeks apteczny, zebrane i opublikowane w najnowszym wydaniu Europejskiej Farmakopei. Dzięki temu produkt ten może być zaklasyfikowany do grupy Makrogol Cetostearyl Ether.
ROKAnol T10PF ze względu na właściwości emulgujące znajduje zastosowanie jako emulgator w emulsjach typu woda w oleju (W/O). Tego typu emulgatory wykorzystywane są do produkcji maści i dermokosmetyków, gdzie rozpuszczalna w wodzie substancja aktywna wymaga równomiernego zdyspergowania w fazie hydrofobowej, jaką zazwyczaj jest baza olejowa.

Zalety produktu:

 • spełnia restrykcyjne wymagania jakościowe określone w najnowszym wydaniu Europejskiej Farmakopei, dzięki czemu może być zaklasyfikowany do grupy Makrogol Cetostearyl Ether
 • doskonale sprawdza się przy tworzeniu stabilnych emulsji typu woda w oleju (W/O)
 • zapewnia równomierne zdyspergowanie substancji aktywnej w fazie hydrofobowej, którą zazwyczaj jest baza olejowa.

Zastosowanie:

 • maści
 • maści antyseptyczne
 • dermokosmetyki
 • balsamy
 • kremy
 • olejki

Właściwości

Nazwa chemiczna: Alkohole, C16-18, etoksylowane
Numer CAS: 68439-49-6
Stan skupienia: ciało stałe. [wosk]
Barwa: biały do żółtawego
Zapach: charakterystyczny
Gęstość: 0,97 g/cm3 [30oC]
pH: 5,5 do 8,5 [Stęż. (%w/w): 1%]
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 30oC około
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: niedostępne
Rozpuszczalność: Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda.
Rozpuszczalny w następujących materiałach: zimnej wodzie.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3077

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top