Rokanol T12PF, Etoksylowany alkohol cetostearylowy jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.) Makrogol cetostearyl eter, DPPL 1000 kg

Cena netto: 14 880,00 zł (14,88 zł / 1 kg)
Cena brutto: 18 302,40 zł (18,30 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: RK-0005

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol T12PF DPPL 1000 kg jakość farmaceutyczna - etoksylowany alkohol cetearylowy, należący do grupy surfaktantów niejonowych Występuje w postaci białego ciała stałego o konsystencji wosku. Produkt ten charakteryzuje się dobrymi właściwościami dyspergującymi i solubilizującymi oraz zagęszczającymi. Stosowany w różnego typu maściach antyseptycznych, dermokosmetykach, balsamach, kremach, olejkach.

W cenę wliczone opakowania DPPL.

Minimalna ilość zamówienia ROKAnol T12PF : 4500kg

Produkt na zamówienie, czas realizacji 5 tyg. licząc od daty potwierdzenia zamówienia.

not-tested-on-animals Nie testowano na zwierzętach
baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
GMO_free Wolne od GMO
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkt_ekologiczny Produkt ekologiczny
Rokanol T12PF, Etoksylowany alkohol cetostearylowy jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.) Makrogol cetostearyl eter, DPPL 1000 kg

Zastosowanie

ROKAnol T12PF spełnia restrykcyjne wymagania jakościowe określone przez kodeks apteczny, zebrane i opublikowane w najnowszym wydaniu Europejskiej Farmakopei. Dzięki temu produkt ten może być zaklasyfikowany do grupy Makrogol Cetostearyl Ether.
ROKAnol T12PF ze względu na właściwości emulgujące znajduje zastosowanie jako emulgator w emulsjach typu woda w oleju (W/O). Tego typu emulgatory wykorzystywane są w produkcji maści i dermokosmetyków, gdzie rozpuszczalna w wodzie substancja aktywna wymaga równomiernego rozprowadzenia w fazie hydrofobowej, jaką zazwyczaj jest baza olejowa.

Zalety produktu:

 • spełnia restrykcyjne wymagania jakościowe określone w najnowszym wydaniu Europejskiej Farmakopei, dzięki czemu może być zaklasyfikowany do grupy Makrogol Cetostearyl Ether
 • doskonale sprawdza się w tworzeniu stabilnych emulsji typu woda w oleju (W/O)
 • zapewnia równomierne zdyspergowanie substancji aktywnej w fazie hydrofobowej, jaką zazwyczaj jest baza olejowa

Zastosowanie:

 • maści
 • maści antyseptyczne
 • dermokosmetyki
 • balsamy
 • kremy
 • olejki

Właściwości

Rokanol T12PF spełnia wymagania zdefiniowane przez Europejską Farmakopeę (wersja 9.0) zdefiniowane w Monografii dla Macrogol Cetostearyl Ether 12

Nazwa chemiczna:
 Alkohole, C16-18, etoksylowane
Numer CAS: 68439-49-6
Stan skupienia: ciało stałe
Barwa: biały do żółtawego
Zapach: charakterystyczny
Gęstość: 1,01 g/cm3 [40oC]
pH: 6 do 8 [Stęż. (%w/w): 1%]
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 36oC
Rozpuszczalność:
Rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda.
Częściowo rozpuszczalny w następujących materiałach: zimnej wodzie.Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top