ROKAnol T18 - Ceteareth-18 - CAS 68439-49-6

Cena netto: od 188,89 zł od 188,89 zł
Cena brutto: od 232,33 zł od 232,33 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0082

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • właściwości dyspergujące, emulgujące,
 • umiarkowana pianotwórczość,
 • odporność na twardą wodę i elektrolity,
 • uniwersalny emulgator typu O/W.
Produkt tylko dla firm
not-tested-on-animals Nie testowano na zwierzętach
baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
GMO_free Wolne od GMO
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkty_Greenline Produkt GreenLine
ROKAnol T18 - Ceteareth-18 - CAS 68439-49-6

Zastosowanie

ROKAnol T18 - Ceteareth-18 - CAS 68439-49-6 jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. W temperaturze pokojowej produkt ma postać ciała stałego, dlatego w celu przyspieszenia procesu rozpuszczania wyrobu zaleca się użycie gorącej wody. 

Surfaktant ten posiada szeroki wachlarz zastosowań, głównie jako emulgator typu olej w wodzie (O/W). Produkt może być stosowany w emulsjach kosmetycznych (np. odżywki do włosów, balsamy) oraz kosmetykach kolorowych (farby do włosów oraz kolorowe kosmetyki do twarzy i ciała). W zastosowaniach przemysłowych jest używany jako emulgator przy przygotowywaniu cieczy obróbczych typu „soluble oils”, apretur tekstylnych, emulsji antypiennych lub cieczy hydraulicznych. Produkt dysponuje zdolnością emulgowania olejów mineralnych oraz benzyny lakowej, nafty, ksylenu, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, a także parafiny i wosków.

ROKAnol T18 używany jest również jako emulgator w polimeryzacji emulsyjnej do produkcji wodnych dyspersji akrylowych i PVA, które z kolei znajdują zastosowanie w formulacjach klejów, farb, jak również w budownictwie.

Produkt jest zazwyczaj stosowany razem z emulgatorami o niższych wartościach HLB (np. z ROKAnolem ®T6 lub T10), co poprawia stabilność tworzonych emulsji. ROKAnol® T18 cechuje się również odpornością na twardą wodę i elektrolity przy jednoczesnej wrażliwości na zmiany pH.

Produkt wykazuje podatność na biodegradację tlenową.

Właściwości

 • kosmetyki (odżywki do włosów, balsamy),
 • kosmetyki kolorowe (farby do włosów oraz kolorowe kosmetyki do twarzy i ciała),
 • emulgowanie olejów bazowych – ciecze hydrauliczne,
 • ciecze obróbcze,
 • środki pomocnicze dla przemysłu tekstylnego,
 • emulgowanie substancji olejowych – emulsje antypienne,
 • emulgator do produkcji wodnych dyspersji akrylowych i PVA.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top