ROKAnol T18 Surfaktant niejonowy, emulgator beczka 120 kg

Cena netto: 1 576,42 zł (13,14 zł / 1 kg)
Cena brutto: 1 939,00 zł (16,16 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-00274

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  120 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol T18 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu etoksylowanych alkoholi tłuszczowych o nazwie INCI: Ceteareth-18. Produkt oparty jest o alkohol wysokocząsteczkowy pochodzenia naturalnego. Wytwarzany jest w postaci wosku o białej barwie.

ROKAnol T18 posiada świetne właściwości emulgujące i dyspergujące. Równowaga hydrofilowo-lipofilowa  (HLB) wyrobu wynosi 16,3, co stawia go w przedziale emulgatorów hydrofilowych. Produkt jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. W temperaturze pokojowej produkt ma postać ciała stałego, dlatego w celu przyspieszenia procesu rozpuszczania wyrobu zaleca się użycie gorącej wody.  

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
ROKAnol T18 Surfaktant niejonowy, emulgator beczka 120 kg

Zastosowanie

Surfaktant ten posiada szeroki wachlarz zastosowań, głównie jako emulgator typu olej w wodzie (O/W). Produkt może być stosowany w emulsjach kosmetycznych (np. odżywki do włosów, balsamy) oraz kosmetykach kolorowych (farby do włosów oraz kolorowe kosmetyki do twarzy i ciała). W zastosowaniach przemysłowych jest używany jako emulgator przy przygotowywaniu cieczy obróbczych typu „soluble oils”, apretur tekstylnych, emulsji antypiennych lub cieczy hydraulicznych. Produkt dysponuje zdolnością emulgowania olejów mineralnych oraz benzyny lakowej, nafty, ksylenu, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, a także parafiny i wosków.

Produkt jest zazwyczaj stosowany razem z emulgatorami o niższych wartościach HLB (np. z ROKAnolem T6 lub T10), co poprawia stabilność tworzonych emulsji. ROKAnol T18 cechuje się również odpornością na twardą wodę i elektrolity przy jednoczesnej wrażliwości na zmiany pH.

Właściwości

Zalety produktu:

 • właściwości dyspergujące, emulgujące,
 • umiarkowana pianotwórczość,
 • odporność na twardą wodę i elektrolity,
 • uniwersalny emulgator typu O/W.

Zastosowanie:

 • kosmetyki (odżywki do włosów, balsamy),
 • kosmetyki kolorowe (farby do włosów oraz kolorowe kosmetyki do twarzy i ciała),
 • emulgowanie olejów bazowych - ciecze hydrauliczne,
 • ciecze obróbcze,
 • środki pomocnicze dla przemysłu tekstylnego,
 • emulgowanie substancji olejowych - emulsje antypienne.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top