Rokanol T25PF, Etoksylowany alkohol cetostearylowy jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.) Makrogol cetostearyl eter, DPPL 1000 kg

Cena netto: 14 520,00 zł (14,52 zł / 1 kg)
Cena brutto: 17 859,60 zł (17,86 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: RK-0007

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol T25PF DPPL 1000 kg jakość farmaceutyczna - etoksylowany alkohol cetearylowy, należący do grupy surfaktantów niejonowych. Występuje w postaci białego ciała stałego o konsystencji wosku i oferowany jest w formie płatków. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami dyspergującymi i solubilizującymi oraz zagęszczającymi. Stosowany w różnego typu maściach antyseptycznych, opatrunkach w sprayu, dermokosmetykach, balsamach, kremach, olejkach.

W cenę wliczone opakowania DPPL

Minimalna ilość zamówienia ROKAnol T25PF : 4500kg

Produkt na zamówienie, czas realizacji 5 tyg. licząc od daty potwierdzenia zamówienia.

Rokanol T25PF, Etoksylowany alkohol cetostearylowy jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.) Makrogol cetostearyl eter, DPPL 1000 kg

Zastosowanie

ROKAnol T25PF spełnia restrykcyjne wymagania jakościowe określone przez kodeks apteczny, zebrane i opublikowane w najnowszym wydaniu Europejskiej Farmakopei. Dzięki temu produkt ten może być zaklasyfikowany do grupy Makrogol Cetostearyl Ether.
ROKAnol T25PF ze względu na stopień etoksylacji alkoholu cetostearylowego wykazuje silny charakter hydrofilowy, przez co doskonale sprawdza się przy tworzeniu stabilnych emulsji typu olej w wodzie (O/W). Ze względu na bardzo dobre właściwości emulgujące ROKAnol T25PF może być stosowany w procesie otrzymywania emulsji w temperaturze pokojowej. Ma to znaczenie w przypadku użycia substancji aktywnych szczególnie wrażliwych na wysokie temperatury, będących częstym składnikiem wielu emulsji. Natomiast bardzo dobre właściwości dyspergujące i stabilizujące ROKAnolu T25PF są istotne w przypadku tworzenia stabilnych formulacji, w których substancja aktywna występuje w formie stałej, jak np. w maściach. Dobre zdyspergowanie substancji aktywnej w produkcie umożliwia jej równomierne rozprowadzenie na skórze. Ta zdolność ROKAnolu T25PF wykorzystywana jest w przypadku tworzenia opatrunków w formie sprayu.

Zalety produktu:

 • spełnia restrykcyjne wymagania jakościowe określone w najnowszym wydaniu Europejskiej Farmakopei, dzięki czemu może być zaklasyfikowany do grupy Makrogol Cetostearyl Ether
 • doskonale sprawdza się w tworzeniu stabilnych emulsji typu olej w wodzie (O/W)
 • bardzo dobry emulgator nawet w temperaturze pokojowej
 • tworzy stabilne formulacje, w których substancja aktywna występuje w formie stałej
 • zapewnia doskonałe dyspergowanie substancji aktywnej w produkcie

Zastosowanie:

 • maści
 • maści antyseptyczne
 • opatrunki w sprayu
 • dermokosmetyki
 • balsamy
 • kremy
 • olejki

Właściwości

Rokanol T25PF spełnia wymagania zdefiniowane przez Europejską Farmakopeę (wersja 9.0) zdefiniowane w Monografii dla Macrogol Cetostearyl Ether 25

Nazwa chemiczna:
 Alkohole, C16-18, etoksylowane
Numer CAS: 68439-49-6
Stan skupienia: ciało stałe
Barwa: biały do żółtawego
Zapach: charakterystyczny
pH: 5 do 7,5 [Stęż. (%w/w): 10%]
Gęstość: 1,02 g/cm3 [60oC]
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 43oC
Rozpuszczalność:Rozpuszczalny w następujących materiałach: zimnej wodzie.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top