Rokanol T25PF, Etoksylowany alkohol cetostearylowy jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.) Makrogol cetostearyl eter, DPPL 1000 kg

Cena netto: 14 520,00 zł (14,52 zł / 1 kg)
Cena brutto: 17 859,60 zł (17,86 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: RK-0007

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol T25PF DPPL 1000 kg jakość farmaceutyczna - etoksylowany alkohol cetearylowy, należący do grupy surfaktantów niejonowych. Występuje w postaci białego ciała stałego o konsystencji wosku i oferowany jest w formie płatków. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami dyspergującymi i solubilizującymi oraz zagęszczającymi. Stosowany w różnego typu maściach antyseptycznych, opatrunkach w sprayu, dermokosmetykach, balsamach, kremach, olejkach.

W cenę wliczone opakowania DPPL

Minimalna ilość zamówienia ROKAnol T25PF : 4500kg

Produkt na zamówienie, czas realizacji 5 tyg. licząc od daty potwierdzenia zamówienia.

Rokanol T25PF, Etoksylowany alkohol cetostearylowy jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.) Makrogol cetostearyl eter, DPPL 1000 kg

Zastosowanie

ROKAnol T25PF spełnia restrykcyjne wymagania jakościowe określone przez kodeks apteczny, zebrane i opublikowane w najnowszym wydaniu Europejskiej Farmakopei. Dzięki temu produkt ten może być zaklasyfikowany do grupy Makrogol Cetostearyl Ether.
ROKAnol T25PF ze względu na stopień etoksylacji alkoholu cetostearylowego wykazuje silny charakter hydrofilowy, przez co doskonale sprawdza się przy tworzeniu stabilnych emulsji typu olej w wodzie (O/W). Ze względu na bardzo dobre właściwości emulgujące ROKAnol T25PF może być stosowany w procesie otrzymywania emulsji w temperaturze pokojowej. Ma to znaczenie w przypadku użycia substancji aktywnych szczególnie wrażliwych na wysokie temperatury, będących częstym składnikiem wielu emulsji. Natomiast bardzo dobre właściwości dyspergujące i stabilizujące ROKAnolu T25PF są istotne w przypadku tworzenia stabilnych formulacji, w których substancja aktywna występuje w formie stałej, jak np. w maściach. Dobre zdyspergowanie substancji aktywnej w produkcie umożliwia jej równomierne rozprowadzenie na skórze. Ta zdolność ROKAnolu T25PF wykorzystywana jest w przypadku tworzenia opatrunków w formie sprayu.

Zalety produktu:

 • spełnia restrykcyjne wymagania jakościowe określone w najnowszym wydaniu Europejskiej Farmakopei, dzięki czemu może być zaklasyfikowany do grupy Makrogol Cetostearyl Ether
 • doskonale sprawdza się w tworzeniu stabilnych emulsji typu olej w wodzie (O/W)
 • bardzo dobry emulgator nawet w temperaturze pokojowej
 • tworzy stabilne formulacje, w których substancja aktywna występuje w formie stałej
 • zapewnia doskonałe dyspergowanie substancji aktywnej w produkcie

Zastosowanie:

 • maści
 • maści antyseptyczne
 • opatrunki w sprayu
 • dermokosmetyki
 • balsamy
 • kremy
 • olejki

Właściwości

Rokanol T25PF spełnia wymagania zdefiniowane przez Europejską Farmakopeę (wersja 9.0) zdefiniowane w Monografii dla Macrogol Cetostearyl Ether 25

Nazwa chemiczna:
 Alkohole, C16-18, etoksylowane
Numer CAS: 68439-49-6
Stan skupienia: ciało stałe
Barwa: biały do żółtawego
Zapach: charakterystyczny
pH: 5 do 7,5 [Stęż. (%w/w): 10%]
Gęstość: 1,02 g/cm3 [60oC]
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 43oC
Rozpuszczalność:Rozpuszczalny w następujących materiałach: zimnej wodzie.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top