Rokanol T6PF, Etoksylowany alkohol cetostearylowy jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.) Makrogol cetostearyl eter, DPPL 1000 kg

Cena netto: 15 285,00 zł (15,28 zł / 1 kg)
Cena brutto: 18 800,55 zł (18,80 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: RK-0003

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol T6PF DPPL 1000 kg jakość farmaceutyczna - etoksylowany alkohol cetearylowy, należący do grupy surfaktantów niejonowych. Występuje w postaci białego ciała stałego o konsystencji wosku. Produkt ten charakteryzuje się dobrymi właściwościami dyspergującymi i solubilizującymi, a także zagęszczającymi. Stosowany w różnego typu maściach antyseptycznych, dermokosmetykach, balsamach, kremach, olejkach.

W cenę wliczone opakowania DPPL.

Minimalna ilość zamówienia ROKAnol T6PF : 4500 kg

Produkt na zamówienie, czas realizacji 5 tyg. licząc od daty potwierdzenia zamówienia.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkty_Greenline Produkt GreenLine
Rokanol T6PF, Etoksylowany alkohol cetostearylowy jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.) Makrogol cetostearyl eter, DPPL 1000 kg

Zastosowanie

ROKAnol T6PF spełnia restrykcyjne wymagania jakościowe, określone przez kodeks apteczny, zebrane i opublikowane w najnowszym wydaniu Europejskiej Farmakopei. Dzięki temu produkt ten może być zaklasyfikowany do grupy Makrogol Cetostearyl Ether.
ROKAnol T6PF ze względu na bardzo dobre właściwości emulgujące, znajduje zastosowanie jako emulgator w emulsjach typu woda w oleju (W/O). Tego typu emulgatory wykorzystywane są np. do produkcji maści czy dermokosmetyków, gdzie rozpuszczalna w wodzie substancja aktywna wymaga równomiernego zdyspergowania w fazie hydrofobowej, jaką zazwyczaj jest baza olejowa.

Zalety produktu:

 • spełnia restrykcyjne wymagania jakościowe określone w najnowszym wydaniu Europejskiej Farmakopei, dzięki czemu może być zaklasyfikowany do grupy Makrogol Cetostearyl Ether
 • doskonale sprawdza się w tworzeniu stabilnych emulsji typu woda w oleju (W/O)
 • zapewnia równomierne zdyspergowanie i solubilizację substancji aktywnej w fazie hydrofobowej którą zazwyczaj jest faza olejowa

Zastosowanie:

 • maści
 • maści antyseptyczne
 • dermokosmetyki
 • balsamy
 • kremy
 • olejki

Właściwości

Rokanol T6PF spełnia wymagania zdefiniowane przez Europejską Farmakopeę (wersja 9.0) zdefiniowane w Monografii dla Macrogol Cetostearyl Ether 6 

Nazwa chemiczna:
 Alkohole, C16-18, etoksylowane
Numer CAS: 68439-49-6
Stan skupienia: ciało stałe
Barwa: biały do żółtawego
Zapach: charakterystyczny
Gęstość: 0,99 g/cm3 [40 oC]
pH: 6 do 8 [Stęż. (%w/w): 1%]
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 30oC

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3077

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:


P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top