Roksol EMB2 Emulgator kanister 60 kg

Cena netto: 2 595,62 zł (43,26 zł / 1 kg)
Cena brutto: 3 192,61 zł (53,21 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-01819

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  60 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Roksol EMB2 jest emulgatorem oleju mineralnego stosowanym w przemyśle metalurgicznym. Produkt jest skomplikowaną mieszaniną związków powierzchniowo czynnych oraz dodatków funkcyjnych poprawiających właściwości smarne. Nie zawiera szkodliwych dla zdrowia azotynów, fenoli, DEA, związków chloru, boru. Produkt jest mieszaniną w postaci klarownej cieczy, o konsystencji lepkiego oleju i barwie od jasnobrązowej do ciemnobrązowej.

Produkt tylko dla firm
Roksol EMB2 Emulgator kanister 60 kg

Zastosowanie

Roksol EMB2 słabo rozpuszcza się w wodzie, tworząc mętne roztwory. Dobrze rozpuszcza się w niskich alkoholach alifatycznych oraz węglowodorach. Temperatura krzepnięcia Roksolu EMB2 wynosi około 0˚C.

Produkt wykazuje właściwości smarne, dzięki czemu z powodzeniem jest stosowany w przemyśle metalurgicznym jako składnik wysokoolejowych koncentratów chłodząco-smarujących. Unikalna kompozycja związków powierzchniowo czynnych oraz odpowiednio dobrane dodatki funkcyjne gwarantują poprawę właściwości smarnych, przeciwkorozyjnych oraz przeciwpiennych gotowego produktu.

Koncentrat w postaci wodnej emulsji chłodząco-smarującej stosowany jest w różnego rodzaju operacjach obróbki skrawaniem stali, żeliwa i metali nieżelaznych oraz ich stopów. Ponadto może być stosowany w formulacjach zapobiegających adhezji jako składnik kompozycji antyadhezyjnych opartych na oleju mineralnym.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top