ROSULfan D Anionowe surfaktanty pianotwórcze DPPL 1000 kg

Cena netto: 7 840,80 zł (7,84 zł / 1 kg)
Cena brutto: 9 644,18 zł (9,64 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-00290

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROSULfan D jest anionowym surfaktantem z grupy alkilosiarczanów. Wyrób jest solą sodową siarczanu alkilowego i jest dostępny jako 35% roztwór wodny o niskiej lepkości i barwie od bezbarwnej do jasnożółtej.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
ROSULfan D Anionowe surfaktanty pianotwórcze DPPL 1000 kg

Zastosowanie

Produkt ten wykazuje bardzo dobre właściwości pianotwórcze, tworząc wysokie i stabilne w czasie piany nawet w twardej wodzie.  Piany uzyskiwane z ROSULfanu D charakteryzują się wysokim stopniem uwodnienia (tzw. piana mokra) i małą średnicą pęcherzyków - piana drobna. Rosulfan D posiada także niską tendencje do żelowania w roztworach elektrolitów, co eliminuje problemy związane z miejscowym wzrostem lepkości, np. w układach dozujących.

Ze względu na unikalne właściwości pianotwórcze ROSULfan D wykorzystywany jest głównie jako środek napowietrzający w przemyśle budowlanym, głównie w produkcji płyt kartonowo-gipsowych, dzięki czemu możliwa jest produkcja lekkich i wytrzymałych materiałów.

Wyrób wykorzystywany jest także jako składnik syntetycznych środków gaśniczych, gdzie stanowi  podstawowy czynnik pianotwórczy i może być mieszany z innymi surfaktantami oferowanymi przez Grupę PCC. Produkt może być stosowany w alkalicznych środkach gaśniczych z tolerancją na roztwór ługu o stężeniu do 90 g/l.

ROSULfan D wykorzystywany jest także jako składnik płuczek wiertniczych w procesach tunelowania, gdzie są wykorzystywane jego właściwości pianotwórcze i zwilżające.

Właściwości

Zalety produktu:

 • unikalne właściwości pianotwórcze, zwłaszcza w twardej wodzie;
 • bardzo dobre właściwości napowietrzające;
 • optymalne właściwości zwilżające;
 • łatwe operowanie wyrobem;
 • wykazuje działanie w warunkach pH zarówno zasadowego, jak i kwaśnego;

Zastosowanie:

 • środek spieniający w procesie wytwarzania płyt kartonowo-gipsowych;
 • przemysł gaśniczy;
 • przemysł wiertniczy;

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie :
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Reagowanie :
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Butelka HDPE Hydra bez nakrętki 0,5l

Cena netto: 0,52 zł
Cena brutto: 0,64 zł

Kanister HDPE Biały bez nakrętki 5 l

Cena netto: 1,85 zł
Cena brutto: 2,28 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top