Saletra amonowa 34%

Cena netto: od 28,39 zł
Cena brutto: od 30,66 zł w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 0%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: SAL-K-0001

Specyfikacja

 • Typ opakowania:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Saletra amonowa 34% to najbardziej popularny nawóz rolniczy. Podstawowe zastosowanie saletry to nawożenie przedsiewne i pogłówne wszystkiego rodzaju plantacji rolniczych w szczególności w tak zwanej dawce startowej niejednokrotnie decydującej o wysokości uzyskiwanego plonu.Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Saletra anomowa dostępna jest w postaci białaych granulek o średnicy 2-6 mm. Dedykowana jest do wysiewu mechanicznego za pomocą różnego rodzaju rozsiewaczy nawozowych. Zastosowanie formy azotowej umożliwia stosowanie nawozu pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny okopowe przemysłowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata.Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą  należy stosować na wilgotną glebę lub przez spodziewanym deszczem. Saletra amonowa jest silnie higroskopijnym nawozem dlatego można mieszać ją z salmagiem, siarczanem amonu,  bezpośrednio przed siewem z Poldapem, Polifoską, Polimagiem oraz solą potasową pod warunkiem, że na wozy są suche. Ze względu na wysoką higroskopijnosć nawozu należy ją przechowywać w czystych i suchych magazynach.

Należy zabezpieczyć ją przed :

 • działaniem wody i opadów
 • bezpośrednim nasłonecznieniem
 • mechanicznym uszkodzeniem opakowania
 • nagrzewaniem powyżej 32 ⁰C

Właściwości

Rośliny (zalecane dawki saletry amonowej w kg/ha*) :

 • żyto, jęczmień i owies – na każdą 1 t ziarna 50 - 78
 • pszenice i pszenżyto – na każdą 1 t ziarna 56 - 94
 • rzepak – na każdą 1 t nasion 125 1- 187
 • kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna 47 - 72
 • groch, bobik – na każdą 1 t nasion 31 - 56
 • ziemniak na oborniku2 – na każde 10 t bulw 94 - 125
 • ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw 125 - 156
 • burak cukrowy bez obornika - na każde 10 t korzeni 125 - 156
 • łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 55 - 78
 • trawy w uprawie polowej – na każde 10 t zielonej masy 125 - 180
 • trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy 62 - 94

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 2067

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia / otwartego ognia, gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/materiałów zapalnych.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną, ochronę oczu/ochronę twarzy.
P370+P378 W przypadku pożaru: Użyć wody do gaszenia.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm

Saletrosan 26 (26%N 13%S) 50 kg

Cena netto: 63,80 zł
Cena brutto: 68,90 zł w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Salmag / saletrzak

Cena netto: od 41,67 zł
Cena brutto: od 45,00 zł w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top