Saletra wapniowa

Cena netto: od 49,57 zł od 49,57 zł
Cena brutto: od 60,97 zł od 60,97 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: AW-K-00001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Azotan wapnia, sól wapniowo-amonowa kwasu azotowego 25 kg- w swoim składzie posiada cenne, łatwo przyswajalne źródło wapnia i azotu. Stosowany w ogrodnictwie, rolnictwie oraz sadownictwie. Wykorzystywany jest przy produkcji mieszanek nawozowych. Azotan wapnia polecany jest do nawożenia dolistnego w uprawach bezglebowych. Wykorzystywany jest również w profilaktyce chorób. Cechuje go wysoka czystość, nie zawiera metali ciężkich, jest produktem łatwo rozpuszczalnym w wodzie. O konkretnych zastosowaniach produktu można przeczytać również w sekcji ZASTOSOWANIE.

"UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków. Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania."

Zastosowanie

Azotan wapnia, sól wapniowo-amonowa kwasu azotowegogranulowanywysokogatunkowy, odżywczy nawóz który w swoim składzie posiada cenne, łatwo przyswajalne źródło azotu oraz wapnia, który korzystnie wpływa na wygląd, jędrność, smak oraz trwałość kwiatu po zbiorze. Produkt zwiększa właściwości przechowalnicze owoców i warzyw, dodatkowo zmniejsza podatność surowców na uszkodzenia podczas transportu. Azotan wapnia w granulacie, stosowany jest w sadownictwie, ogrodnictwie i rolnictwie. Przeznaczony do stosowania w uprawach hydroponicznych (bezglebowych) jak i gruntowych. Wykorzystywany jest przy produkcji mieszanek nawozowych. Azotan wapnia polecany jest do fertygacji, nawożenia dolistnego i w uprawach bezglebowych. Nawóz stosowany jest przy profilaktyce chorób roślin, które zostały wywołane niedoborem wapnia. Cechuje go wysoka czystość, nie zawiera metali ciężkich, jest produktem łatwo rozpuszczalnym w wodzie. 

"Produkt ten jest regulowany rozporządzeniem (UE) 2019/1148: wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR"

Właściwości

 • posiada łatwo przyswajalne źródło wapnia i azotu,
 • wykorzystywany do mieszanek nawozowych,
 • stosowany w profilaktyce chorób roślin,
 • cechuje go wysoka czystość, 
 • łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną /ochronę oczu/ ochronę twarzy
P305+P351+P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P301+P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top