Saletra wapniowa

Cena netto: od 49,57 zł od 49,57 zł
Cena brutto: od 60,97 zł od 60,97 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: AW-K-00001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Azotan wapnia, sól wapniowo-amonowa kwasu azotowego 25 kg- w swoim składzie posiada cenne, łatwo przyswajalne źródło wapnia i azotu. Stosowany w ogrodnictwie, rolnictwie oraz sadownictwie. Wykorzystywany jest przy produkcji mieszanek nawozowych. Azotan wapnia polecany jest do nawożenia dolistnego w uprawach bezglebowych. Wykorzystywany jest również w profilaktyce chorób. Cechuje go wysoka czystość, nie zawiera metali ciężkich, jest produktem łatwo rozpuszczalnym w wodzie. O konkretnych zastosowaniach produktu można przeczytać również w sekcji ZASTOSOWANIE.

"UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków. Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania."

Zastosowanie

Azotan wapnia, sól wapniowo-amonowa kwasu azotowegogranulowanywysokogatunkowy, odżywczy nawóz który w swoim składzie posiada cenne, łatwo przyswajalne źródło azotu oraz wapnia, który korzystnie wpływa na wygląd, jędrność, smak oraz trwałość kwiatu po zbiorze. Produkt zwiększa właściwości przechowalnicze owoców i warzyw, dodatkowo zmniejsza podatność surowców na uszkodzenia podczas transportu. Azotan wapnia w granulacie, stosowany jest w sadownictwie, ogrodnictwie i rolnictwie. Przeznaczony do stosowania w uprawach hydroponicznych (bezglebowych) jak i gruntowych. Wykorzystywany jest przy produkcji mieszanek nawozowych. Azotan wapnia polecany jest do fertygacji, nawożenia dolistnego i w uprawach bezglebowych. Nawóz stosowany jest przy profilaktyce chorób roślin, które zostały wywołane niedoborem wapnia. Cechuje go wysoka czystość, nie zawiera metali ciężkich, jest produktem łatwo rozpuszczalnym w wodzie. 

"Produkt ten jest regulowany rozporządzeniem (UE) 2019/1148: wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR"

Właściwości

 • posiada łatwo przyswajalne źródło wapnia i azotu,
 • wykorzystywany do mieszanek nawozowych,
 • stosowany w profilaktyce chorób roślin,
 • cechuje go wysoka czystość, 
 • łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną /ochronę oczu/ ochronę twarzy
P305+P351+P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P301+P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Saletra wapniowa 25 kg

Cena netto: 49,57 zł
Cena brutto: 60,97 zł
Promocja

Saletra wapniowa 300 kg

Cena netto: 556,25 zł
Cena brutto: 684,19 zł
Promocja

Saletra wapniowa 1000 kg

Cena netto: 1 690,00 zł
Cena brutto: 2 078,70 zł

Azotan wapnia 45% roztwór 3 x 1000 kg

Cena netto: 3 754,00 zł
Cena brutto: 4 617,42 zł

Azotan wapnia 45% roztwór 1000 kg

Cena netto: 1 343,21 zł
Cena brutto: 1 652,15 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top