Siarczan glinu 17 % 1000 kg

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 1 693,25 zł (1,69 zł / 1 kg)
Cena brutto: 2 082,70 zł (2,08 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 4 szt.

Kod produktu: AN-0012

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Worek
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta 40 worków
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Siarczan glinu zaw. Al2O3 17 % 1000 kg - to nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowego i glinu. Siarczan glinu w formie granulatu jest świetnym koagulantem, dzięki czemu wykorzystywany jest przez rozmaite instytucje w celu udoskonalenia funkcjonalności gospodarki wodno-ściekowej. Znajduje zastosowanie również w innych gałęziach gospodarki, w przemyśle garbarskim, papierniczym i chemicznym. 

Siarczan glinu dostępny w opakowaniach:

Zastosowanie

Siarczan glinu jest ciałem stałym o białej barwie. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, nie rozpuszcza się w etanolu. Otrzymuje się go w wyniku reakcji kwasu siarkowego z wodorotlenkiem glinu. Siarczan glinu jest produktem, który ma szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Zastosowanie siarczanu glinu w przemyśle:

 • do pozyskania preparatu, który służy do koagulacji zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie basenowej, dzięki czemu woda jest łatwiejsza w filtracji,
 • do likwidacji nieprzyjemnego odoru ze studzienek i przewodów kanalizacyjnych,
 • jako flokulant do usuwania zawiesin koloidalnych w cieczach poprawiających sedymentacje zawiesiny,
 • jako dodatek do produkcji łagodnych środków dezynfekcyjnych i produktów piorących,
 • jako dodatek do zaprawy farbiarskiej,
 • do produkcji wyrobów papierniczych i tektury,
 • w reakcjach chemicznych do uzyskiwania innych, pochodnych związków glinu,
 • w przemyśle garbarskim do garbowania skóry,
 • jako substancja powodująca ograniczenie korozji instalacji,
 • jako środek ochraniający zbiornik wodny przed eutrofizacją, 
 • stosowany jest jako jeden z regulatorów kwasowości pH gleby.

Właściwości

 • Forma: ciało stałe
 • Kolor: biały
 • Zapach: bez zapachu
 • pH: > 3,5 (5g/100ml; 20°C)
 • Temperatura topnienia: 110 °C
 • Temperatura wrzenia: brak danych
 • Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
 • Temperatura zapłonu: nie dotyczy
 • Granice wybuchowości: nie dotyczy
 • Gęstość względna: 1,50-1,70 g/cm3
 • Gęstość nasypowa: 700-850 kg/m3
 • Rozpuszczalność w wodzie: preparat rozpuszcza się w wodzie bez ograniczeń.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P261 Unikać wdychania pyłu. 
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Siarczan glinu 17 % 300 kg

Cena netto: 540,00 zł
Cena brutto: 664,20 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top