Siarczan żelaza siedmiowodny, antymech

Cena netto: od 130,00 zł od 130,00 zł
Cena brutto: od 159,90 zł od 159,90 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: SZ-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Siarczan żelaza siedmiowodny, antymech - siarczan żelazawy, siarczan żelaza (II) siedmiowodny to nawóz, który jednocześnie likwiduje mech w trawie. Produkt znajduje zastosowanie w ogrodnictwie, jest źródłem żelaza i siarki dla gleby, która posiada niewłaściwe pH. To Idealne rozwiązanie w przypadku roślin z niedoborem żelaza takich jak np. Rododendrony. Siarczan żelaza regularnie stosowany zapobiega chorobom roślin. Polecany firmom zajmującym się profesjonalnym sprzątaniem i utrzymaniem zieleni miejskiej, parków, trawników, ogrodów, alejek.

Siarczan żelaza siedmiowodny, antymech

Zastosowanie

Siarczan żelazawy, siarczan żelaza (II) w postaci kryształków, to nawóz stosowany do trawników do usuwania mchu. Stosowany głównie w ogrodnictwie do regulowania pH. Obniża pH i jednocześnie chroni rośliny przed chorobami. Po zastosowaniu siarczanu po godzinie widoczne jest działanie specyfiku, potwierdza to czernienie mchu. Działa wysuszająco, pozbawiony wilgoci mech ginie. Można go stosować również w postaci roztworu. Działa już w temperaturze 0o C. Posypowo można stosować siarczan żelaza w ilości 2-4 kg na 100 m2, jako oprysk 200-400 g na 5-8 l wody, do podlewania 50-200 g na 10 l wody około 10 m2. Produkt stosuje się w okresie od kwietnia do czerwca. Nie zaleca się stosowania na powierzchnie twarde z uwagi na ryzyko powstania brązowego nalotu trudnego do usunięcia. Polecany firmom zajmującym się profesjonalnym sprzątaniem i utrzymaniem zieleni miejskiej, parków, trawników, ogrodów, alejek.
 

Właściwości

 • Nazwa chemiczna: Siarczan żelaza (II) siedmiowodny
 • Nr CAS: 7782-63-0
 • Postać: ciało stałe krystaliczne
 • pH 5% r-ru 3-4
 • Gęstość:1,89 g/cm3
 • Surowiec higroskopijny, należy chronić przed zawilgoceniem
 • Opakowanie jednostkowe 25 kg
 • Stosowanie posypowe lub w roztworze


 

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.


Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top