Silikonowa emulsja antypienna Exoantifoam S100

Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-01959

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

EXOantifoam S100 to silikonowa emulsja o wysokich zdolnościach antypiennych. Produkt przeznaczony jest do układów wodnych, w szczególności zawierających surfaktanty, gdzie przeciwdziała powstawaniu piany i skutecznie redukuje jej ilość. EXOantifoam S100 w efektywny sposób usuwa pianę w procesach przemysłowych, dzięki czemu pozwala zminimalizować zagrożenie generowane przez niepożądany efekt nadmiernego jej powstawania.

Produkt tylko dla firm
Silikonowa emulsja antypienna Exoantifoam S100

Zastosowanie

EXOantifoam S100 jest silikonową emulsją o wysokich zdolnościach antypiennych. Produkt przeznaczony jest do układów wodnych w szczególności zawierających surfaktanty, gdzie przeciwdziała i redukuje powstawanie piany. Przed użyciem zaleca się wymieszanie produktu w celu jego ujednorodnienia.

Zastosowanie:

 • przemysł farb i lakierów,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • przemysł papierniczy,
 • przemysł tekstylny,
 • przemysł agrochemiczny,
 • czyszczenie przemysłowe,
 • chemia samochodowa,
 • przemysł budowlany : zaprawy cementowe, masy bitumiczne.

Zalety produktu:

 • łatwość dozowania,
 • wysokie zdolności antypienne,
 • nie zawiera w składzie lotnych rozpuszczalników organicznych oraz pochodnych alkilofenoli.

Właściwości

NAZWA CHEMICZNA: Mieszanina

NAZWA INCI: -

NUMER CAS: -

FUNKCJA: Silikonowa emulsja antypienna

Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20÷25)°C ........... jednorodna emulsja barwy białej lub słomkowej

Rozpuszczalność w wodzie ................................. tworzy dyspersje

pH 5% dyspersji wodnej .................................................. 5,5 ÷ 8,0

Zapach .................................................................................. słaby

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top