Składnik detergentów - 68439-51-0 - ROKAnol LP27

Cena netto: od 185,90 zł od 185,90 zł
Cena brutto: od 228,66 zł od 228,66 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0061

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

• niejonowy surfaktant z grupy alkoksylowanych alkoholi tłuszczowych,
• wytworzony na bazie surowca naturlanego,
• środek nieskopienny o doskonałych właściwościach zwilżających i detergencyjnych,
• niski punkt zmętnienia,
• szerokie spektrum zastosowań,
• produkt wydajny o wysokiej efektywności działania, ROKAmid KAD/2A
• produkt biodegradowalny.

Produkt tylko dla firm
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkty_Greenline Produkt GreenLine
Składnik detergentów - 68439-51-0 - ROKAnol LP27

Zastosowanie

Składnik detergentów - 68439-51-0 - ROKAnol LP27 jest niejonowym środkiem czynnym powierzchniowo. Należy do rodziny  alkoksylowanych alkoholi tłuszczowych.  Jest jednym z surfaktantów niskopiennych, zaliczających się do całej serii ROKAnoli LP. Produkt wytwarzany jest na bazie surowca pochodzenia naturalnego. ROKAnol® LP27 wykazuje doskonałe właściwości zwilżające oraz detergencyjne. Dlatego też jest surfaktantem wykorzystywanym jako składnik detergentów  do mycia i czyszczenia w gospodarstwach domowych oraz w branży czyszczenia profesjonalnego.  Bardzo ważną cechą tego wyrobu są właściwości czyszczące na poziomie etoksylatów alkoholu laurylowego.  ROKAnol® LP27  wykazuje jednak kilkukrotnie niższą pianotwórczość.

 

Produkt występuje w postaci lekko mętnej lub klarownej cieczy o jasnym zabarwieniu ( max. 100 w skali Hazena). Jego temperatura krzepnięcia oscyluje wokół wartości -9°C. Ważnym parametrem jest tutaj punkt zmętnienia, który waha się w zakresie 25-31°C. Niski poziom punktu zmętnienia produktu w roztworach wodnych jest cechą pożądaną. Umożliwia on wykorzystanie jego zalet aplikacyjnych w temperaturach zbliżonych do pokojowej lub nieco wyższych.

Kolejną zaletą ROKAnolu® LP27 są doskonałe właściwości zwilżające. W połączeniu z niskim punktem zmętnienia, są bardzo pożądane w produkcji  profesjonalnych środków do zmywarek. Dzięki zdolności do obniżania kąta zwilżania na twardych powierzchniach, surfaktant powoduje szybsze schnięcie naczyń, zapobiegając przy tym powstawaniu brzydkich zacieków. 

ROKAnol® LP27 surfaktantem wykorzystywanym również jako składnik pomocniczych środków  dla przemysłu tekstylnego. Wykorzystuje się go głownie jako składnik preparatów do bielenia tkanin. Wyrób wykazuje doskonałą zwilżalność na różnych typach tkanin oraz skuteczność w  usuwaniu zabrudzeń z materiałów włókienniczych.

Właściwości

Zalety ROKAnol LP27:

 • bardzo dobre właściwości zwilżające, niskopienne i czyszczące,
 • niska temperatura krzepnięcia,
 • niska tendencja do tworzenia żeli w stężonych roztworach wodnych,
 • zdolność do obniżania kąta zwilżania na twardych powierzchniach,
 • zdolność do biodegradacji w środowisku naturalnym,

 

Zastosowanie:

 • czyszczenie i mycie przemysłowe,
 • detergenty do użytku domowego,
 • detergenty do zmywarek,
 • włókiennictwo- składnik preparatów do bielenia tkanin, detergent.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal plukać.
P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top