Składnik środków myjących CAS 37251-69-7 ROKAfenol N8LA

Cena netto: od 386,56 zł od 386,56 zł
Cena brutto: od 475,47 zł od 475,47 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-01948

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • surfaktant niejonowy należący do etoksylowanych, propoksylowanych nonylofenoli,
 • szerokie spektrum funkcji w formulacjach przemysłowych- produkt uniwersalny,
 • zamiennik nonylofenoli etoksylowanych,
 • bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie,
 • aktywny w twardej i zimnej wodzie,
 • aktywny w środowisku, obojętnym, kwaśnym i alkalicznym.
Produkt tylko dla firm
Składnik środków myjących CAS 37251-69-7 ROKAfenol N8LA

Zastosowanie

Składnik środków myjących CAS 37251-69-7 ROKAfenol N8LA należy do grupy etoksylowanych i propoksylowanych nonylofenoli. Jest niejonowym związkiem powierzchniowo czynnym, występującym w formie klarownej lub opalizującej cieczy (70 w skali Hazena). Wyrób dobrze rozpuszcza się w wodzie i mętnieje po podgrzaniu. Jest aktywny w zimnej i twardej wodzie. Sprawdza się w środowisku  kwaśnym, zasadowym oraz obojętnym.

ROKAfenol N8LA stanowi może być stosowany jako zamiennik etoksylowanych nonylofenoli w przemyśle garbarskim, tekstylnym, a także w branży mycia i czyszczenia przemysłowego. Bardzo dobrze sprawdza się jako komponent detergentów oraz preparatów stosowanych w procesach włókienniczych.  

ROKAfenol N8 posiada bardzo dobre własności myjące, czyszczące, piorące i zwilżające. Jest to produkt skuteczny w wysokich stężeniach elektrolitów, jak również w obecności czynników utleniających i redukujących. Surfaktant przeciwdziała również wytrącaniu mydeł wapniowych. Dzięki temu  nie powstają nierówności wybarwień i plamy na tkaninach i włóknach.

ROKAfenol N8LA jest także bardzo dobrym emulgatorem tłuszczów, olejów, wosków, rozpuszczalni­ków organicznych i syntetycznych żywic poliestrowych. Cecha ta znacznie poprawia efektywność procesów detergencyjnych.  ROKAfenol N8LA tworzy umiarkowanie stabilne emulsje z rozpuszczalnikami orga­nicznymi chlorowanymi, olejami roślinnymi i mineralnymi.

ROKAfenol N8LA podobnie jak ROKAfenol charakteryzuje się szerokim zakresem  zastosowań w branży włókienniczej. Produkt doskonale sprawdza się jako detergent, zwilżacz, dyspergator, penetrator oraz dodatek do barwników. Produkt stanowi również dodatek do kąpieli odtłuszczających, bielących i piorących, które mają na celu przygotowanie włókien do procesów barwienia.  Poprawia wytrzymałość włókien i zapewnia bardzo wysoką skuteczność i jakość barwienia.

W przemyśle metalurgicznym ROKAfenol N8LA stosuje się do odtłuszczania i wytrawiana powierzchni i części metalowych w mieszaninach z kwasami mineralnymi i inhibitorami korozji. Wyrób jest także dodatkiem do środków smarnych. Poprawia też zmywalność chłodziw olejowych. Ponadto zwiększa odporność metali na korozję i zapobiega występowaniu plam na powłokach  cynkowych.

Składnik środków myjących CAS 37251-69-7 ROKAfenol N8LA jest surfaktantem stosowanym również w przemyśle garbarskim, gdzie sprawdza się jako środek zwilżający, rozmiękczający i odtłuszczający. W procesie garbowania na sucho może spełniać rolę dyspergatora barwników. Jest też wykorzystywany w procesach farbowania skór. Przyspiesza penetrację środków garbarskich, a jednocześnie czyści i odtłuszcza skóry.

Wyrób jest też składnikiem preparatów do prania, mycia i odtłuszczania stosowanych w branży mycia i czyszczenia przemysłowego. W formlacjach z alkilosiarczanami i alkiloarylosulfonianami działa synergicznie. Jest więc doskonałym surowcem do produkcji  przemysłowych środków piorących.

ROKAfenol N8LA jest także stabilizatorem emulsji kauczuku, syntetycznych lateksów, wosków naturalnych i syntetycznych, środków polerskich i apretur otrzymanych na ich bazie. Wykazuje wysoką skuteczność również jako środek dyspergujący w emulsjach lakierniczych na bazie lateksu kauczukowego.

W produkcji papieru stosuje się go do zwilżania, emulgowania oraz odplamiania masy papierniczej i celulozy. Jego właściwości detergencyjne są niezwykle pożądane także w formulacjach przeznaczonych do czyszczenia instalacji w przemyśle farmaceutycznym.

Właściwości

Zalety składnika do środków myjących CAS 37251-69-7 ROKAfenol N8LA:

 • bardzo dobre właściwości detergencyjne, zwilżające, emulgujące, odtłuszczające i dyspergujące,
 • szerokie spektrum zastosowań w przemyśle,
 • bardzo dobrze sprawdza się w branży włókienniczej,
 • wysoka odporność na niekorzystne czynniki chemiczne i fizyczne.

Zastosowanie:

 • włókiennictwo,
 • garbarstwo,
 • galwanotechnika,
 • przemysł papierniczy,
 • obróbka metali,
 • produkcja detergentów,
 • czyszczenie przemysłowe w obiegu zamkniętym.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P351 +P351 +P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top